Olet täällä

Hostmanship vieraiden kohtaamisessa Helsingissä

Hostmanship vieraiden kohtaamisessa Helsingissä

Tunnus: TOU8RL009
Laajuus: 5 op (135)
Ajoitus: 1.–2. periodi
Kieli: suomi 
Opintojakson taso: ei sidonnaisuuksia
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Taustaa

Vieraalle Helsinki ympäristöineen on yksi matkailukohde – hän ei erottele kaupunkien rajoja. Tämän vuoksi palveluntarjoajien tulee tehdä työtä kaupunki- ja elinkeinorajojen yli yhteisen tavoitteen, tyytyväisen vierailijan, hyväksi. Palvelukohtaaminen on aina totuuden hetki. Asiakaspalvelun merkitys siis tunnetaan. Tällä opintojaksolla opiskelija oppii, mitä on erityisen hyvä vieraanvaraisuus, ’hostmanship’, verrattuna tavalliseen hyvään asiakaspalveluun. Erinomaiseen paikallistuntemukseen ja innovatiiviseen ajattelutapaan yhdistettynä hostmanship edistää myyntiä.

’Hostmanship is a practical philosophy that helps people to develop an inclusive culture and behaviour in organizations and places, the foundation for attracting customers, talent and partners. In a world of hyper competition where products, services and prices are becoming similar, the art of welcoming is a determining factor for real and sustainable success’. (http://www.hostmanship.com/)

Kohderyhmä
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat
Helsingissä ja sen lähiympäristössä matkailualalla työssä olevat, ammattitaitonsa kehittämisestä kiinnostuneet: esimerkiksi matkailuoppaat, matkailutoimistojen, museoiden, hotellien, ravintoloiden ja kahviloiden henkilökunta. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

 

Oppimistavoitteet

 • Opiskelija ymmärtää, mitä on ’hostmanship’  verrattuna tavalliseen hyvään asiakaspalveluun, sen sisällön ja merkityksen asiakastyytyväisyyteen
 • Opiskelija osaa hyödyntää hostmanship-vieraanvaraisuutta myynnin edistämiseksi
 • Opiskelija osaa ennakoida vieraan toiveita ja kysymyksiä
 • Opiskelija osaa esitellä Helsingin metropolialuetta vieraalle
 • Opiskelija osaa innovatiivisesti hyödyntää metropoliin liittyviä ilmiöitä matkailun toimialalla

 

Sisältö

 • ’Hostmanship’ asiakaspalvelutilanteissa
 • Eri asiakasryhmien huomioiminen käytännössä
 • Miten esitellä metropolialuetta vieraalle
 • Metropolialueen matkailullisesti kiinnostavat ilmiöt

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään työelämälähtöisiä tehtäviä ja harjoituksia.

Kansainvälisyys
Kansainvälisen vieraan vastaanottaminen on opintojakson keskeinen sisältö.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Opintojaksolla sovelletaan ongelmalähtöistä oppimistapaa
 • Lähiopetus 24h: tiistait 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3. ja 31.3. klo 16-19 HAAGA-HELIA, Haagan toimipiste
 • Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät opintojakson alussa annettavan aikataulun mukaan lähiopetusten välissä 110 h:
  • Moodle-verkkoalustan välityksellä
  • Tehtävät, kuten draamaharjoitusten valmistelu

Vaihtoehtoisia tehtäviä opiskelijan mielenkiinnon mukaan:

 • Helsinki-opas ulkomaalaisille vierailijoille: opiskelijat miettivät aiheet ja kirjoittavat tekstiä
 • Vieraan vastaanotto-oppaan laatiminen Helsingin alueen esittelyn näkökulmasta esimerkiksi blogin muodossa
 • Vieraan vastaanotto-oppaan työstäminen yritykseen
 • Oman oppimisen arviointi 1h

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Ei ole

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustettua suorittamalla opintojaksosta/opintojakson osasta näytön.

Oppimateriaalit
Gunnarsson, Jan & Blohm, Olle.  Hostmanship. The art of making people feel welcome. 2003. Dialogos Förlag.
Muu opintojaksolla ilmoitettava ja tuotettava aineisto.

Opintojakson ohjaaja
Leena Grönroos ja Sirpa Kajarinne

Arviointi
Moduuli arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1

 • Opiskelija osaa auttavasti soveltaa vieraanvaraisuuden periaatetta
 • Opiskelija osaa auttavasti esitellä metropolialuetta vieraalle
 • Opiskelija tuntee metropoliin liittyviä ilmiöitä

Arvosana 3

 • Opiskelija osaa soveltaa oma-aloitteisesti vieraanvaraisuuden periaatetta
 • Opiskelija osaa oma-aloitteisesti esitellä metropolialuetta vieraalle
 • Opiskelija osaa hyödyntää metropoliin liittyviä ilmiöitä matkailun toimialalla

Arvosana 5

 • Opiskelija osaa hyödyntää vieraanvaraisuuden periaatetta myyntiä edistääkseen
 • Opiskelija osaa innovatiivisesti esitellä metropolialuetta vieraalle
 • Opiskelija osaa ennakoida vieraan odotuksia
 • Opiskelija osaa innovatiivisesti, uutta luoden hyödyntää metropoliin liittyviä ilmiöitä matkailun toimialalla