Olet täällä

Projektinhallinta ja Excel työelämässä

Projektinhallinta ja Excel työelämässä

Tunnus: TOO8LH104
Laajuus: 3 op
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaavalintainen

Sisältö

Opintojakso korvaa kevääseen 2018 asti opetussuunnitelmassa olleen Moduuli 2:n digiosuuden.

Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan M1:n Excel-aiheita ja jatketaan kohti edistyneempiä toimintoja. Projektinhallintaohjelmana MS Project ja Excel. Lisäksi Prezi -esitysgrafiikka, OneNote ja Teams.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

• osaa käyttää ohjatusti sovelluksia ja palveluja sekä koululla että koulun ulkopuolella.
• osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka-, projektinhallinta- ja taulukkolaskentaohjelmien perustoimintoja.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

• osaa käyttää itsenäisesti oppimisympäristön henkilökohtaisia sovelluksia ja palveluja sekä koululla että koulun ulkopuolella.  
• osaa tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka-, projektinhallinta- ja taulukkolaskentaohjelmien peruskäytön sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Osaamistaso 5: Opiskelija

• osaa auttaa muita oppimisympäristön henkilökohtaisten sovellusten ja palvelujen käytössä.
• osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka-, projektinhallinta- ja taulukkolaskentaohjelmien toimintoja monipuolisesti ja soveltaa niitä käytännön tehtävissä.

 

 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opintojakson osalta ei noudateta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT).

Työelämäyhteydet

Opiskeltavilla ohjelmilla ja niiden toiminnoilla on vahva työelämäyhteys.

Vastuuopettaja/t

Antti Mitronen

Oppimateriaalit  

Moodlessa jaettavat opintomonisteet.