Olet täällä

SAP Peruskurssi

SAP Peruskurssi

Tunnus: TOO8LH101
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaaehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet toimia työelämässä ympäristössä, jossa käytetään toiminnanohjausjärjestelmiä. Opiskelija ymmärtää mitä tarkoittaa toiminnanohjaus ja mitä SAP:in järjestelmiä siihen voidaan käyttää. Opiskelija ymmärtää myös mitä tarkoittaa integroitu järjestelmä käsitteenä ja käytännössä. Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa navigoida SAP ERP:issä ja käyttää useita eri toimintoja siellä.

Sisältö

  • SAP yrityksenä
  • SAP:in tuotteet /ohjelmistot
  • SAP ERP:in organisaatiorakenne ja perustiedot
  • SAP ERP:in integroidut logistiikan prosessit
  • SAP ERP taloushallinnon näkökulmasta
  • SAP ERP:in konfigurointi /yleiskuva
  • Vierailijaluentoja mahdollisuuksien mukaan

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opetus toteutetaan lähiopetuksena ’Learning By Doing’ menetelmällä. Tunneilla tehdään useita harjoituksia englanninkielisessä SAP ERP järjestelmässä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus tehdä harjoituksia itsenäisesti joko koulun koneilla tai VDI-yhteydellä kotoa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeena. Opiskelija lähettää ilmoittautumislomakkeen vastuuopettajalle, joka ilmoittaa ajankohdan, jolloin näyttökokeen voi tehdä.

Vastuuopettaja

Tiina Siilasto

tiina.siilasto@haaga-helia.fi

+358-40-4887004

 

Oppimateriaali

 

Kurssilla tarvittava oppimateriaali jaetaan tunneilla ja se löytyy kurssilta Moodlesta.

 

Arviointi

 

Arviointi perustuu tenttiin (60%), joka sisältää teoria osuuden ja käytännön tehtävät SAP ERP-toiminnanohjausjärjestelmällä, tuntiaktiivisuuteen ja kotitehtäviin (20%) sekä toiminnanohjaustehtävään (20%).