Olet täällä

Excel-jatkokurssi

Excel-jatkokurssi

Tunnus: TOO8LH103
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen
Opintojakson tyyppi: vapaavalintainen

 

Moduulin kuvaus

 

Opintojakson tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan Excel-ohjelman osaamista, sekä avartaa näkemystä ohjelman erilaisista käyttömahdollisuuksista. Opintojakson sisältöinä käsitellään mm. funktioilla pyöristämistä, aikalaskennan menetelmiä, hakutoimintoja, Pivot-työkalua, ohjainten käyttöä, Power BI -työkaluja ulkoisen datan hakemiseen ja muokkaamiseen sekä Excelin tietomallia. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan VBA-ohjelmoinnin periaatteisiin ja käytännön toteutuksiin.

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

 

Suositeltavat edeltävät opinnot: Liiketoimintaosaaja-moduulin Tietotekniset taidot. Vaihtoehtoisesti opiskelija muutoin hallitsee näiden opintojen asiat.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

  • tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä
  • osaa ohjelman peruskäytön ja selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä
  • osaa soveltaa ohjelman ominaisuuksia itsenäisesti vaativampiin tehtäviin vähäisessä määrin

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

  • tuntee keskeiset käsitteet
  • osaa soveltaa taulukkolaskentaohjelmaa tarkoituksenmukaisesti
  • pystyy löytämään uusia ratkaisuja työhönsä käyttäen Excelin toimintoja monipuolisesti

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

  • hallitsee keskeiset käsitteet
  • osaa soveltaa ohjelmaa käytännön tilanteisiin kiitettävästi ja vaadituissa taidoissa hänellä on varmaa osaamista ja ammattitaitoa
  • omaa vahvat taidot ja varmaa osaamista
  • pystyy itsenäisesti löytämään uusia ja tehokkaita ratkaisuja ja käyttämään Excelin monipuolisia mahdollisuuksia uusissa tilanteissa

 

Aikataulu

 

Moduulin eteneminen ja opiskelun tarkempi aikataulutus ilmenevät toteutussuunnitelmasta.

 

Oppimistavat

 

Vaihtoehdot: päivätoteutus ja virtuaalitoteutus.

 

Arviointitavat

 

Tentti 50 %

Harjoitustehtävät 50 %

 

Vastuuopettajat

 

Antti Mitronen
Juha Tamminen

 

Oppimateriaalit

 

Opettajan jakama materiaali ja verkko-ohjeet.

Ornanet-verkkomateriaali: Excel 2016 - ab – e

 

Oheismateriaali

 

Leino, Timo: Excel-käyttäjän käsikirja. Finn Lectura.