Olet täällä

Opinnäytetyö HELI16

Opinnäytetyö HELI16

Osa ja tunnus:

  Tutkimustyön perusteet ja menetelmät THE7LH101 3
  Opinnäytetyösuunnitelma THE7LH102 2
  Opinnäytetyön toteutus 1 THE7LH103 5
  Opinnäytetyön toteutus 2 THE7LH104 5

Laajuus: 15 op                                                                                   
Ajoitus: 4. ja 5. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: suuntautumisopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opinnäytetyöhön riittävä tutkimus – ja menetelmäosaaminen sekä riittävä määrä opintoja.

 

Oppimistavoitteet ja arviointi

Opinnäytetyö on itsenäinen, kokoava suoritus, jossa opiskelija näyttää ammatillisen osaamisensa. Arviointiperusteet esitetään erillisessä opinnäytetyön arviointimatriiseissa.   

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • toimia Haaga-Helian opinnäytetyöohjeistusten mukaisesti
 • laatia opinnäyteprojektin suunnitelman ja aikataulun sekä toteuttaa sen joustavasti muutokset huomioiden
 • valita omaan opinnäytetyöhön sopivan opinnäytetyötyypin
 • hyödyntää toimeksiantajatapaamisissa ja ohjaustilanteissa annettua palautetta
 • valita ja rajata opinnäytetyön aiheen ja määritellä työn tavoitteet ja hyödyt
 • valita omaan opinnäytetyöhönsä soveltuvat menetelmät ja soveltaa niitä
 • käyttää eri lähdetyyppejä ja tiedonhaun kanavia omassa työssään
 • toimia eettisten periaatteiden mukaisesti.

 

Vaihe 1

Osaamistaso: hyväksytty

 • Opinnäytetyön ajokortti on suoritettu hyväksytysti.

 • Opinnäytetyösuunnitelma on laadittu ja hyväksytty.

 

Vaihe 2
Osaamistaso: hyväksytty

 • opiskelija on edennyt opinnäytetyössään puoleen väliin opinnäytetyösuunnitelman mukaisesti.

Vaihe 3

Osaamistaso: hyväksytty

 • Opinnäytetyö on julkaistu ja jätetty arvioitavaksi.

Opintojaksot ja kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1 – 5.
 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

 • Työelämässä, opinnoissa tai harrastuksissa tehdyt kehittämisprojektit voidaan sisällyttää osaksi portfoliotyyppistä opinnäytetyötä.
 • Aiemmin tehty liiketalouden alan opinnäytetyö voidaan hyväksilukea, mikäli sitä ei ole sisällytetty toiseen tutkintoon.

 

Työelämäyhteydet
Pääsääntöisesti opinnäytetyö on toimeksianto.
 

Kansainvälisyys

Opinnäytetyön voi tehdä kansainväliselle organisaatiolle tai siinä voi tarkastella liiketalouden ilmiöitä eri maissa tai kulttuureissa.

Oppimistavat

Opinnäytetyön vaihe 1 (5 op): tietoiskut, opinnäytetyön ajokorttitesti, työpajat, ryhmä- ja yksilöohjaus, itsenäinen työskentely

Opinnäytetyön vaihe 2 (5 op): työpajat, ryhmä- ja yksilöohjaus, itsenäinen työskentely

Opinnäytetyön vaihe 3 (5 op): työpajat, ryhmä- ja yksilöohjaus, itsenäinen työskentely ja erilliseen palautekyselyyn vastaaminen.

Arviointitavat

 • THE7LH101A, THE7LH101B, THE7LH101C arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Opinnäytetyö arvioidaan Haaga-Helian opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.
 • Tradenomin tutkinnon suorittaminen edellyttää kypsyysnäytteen suorittamista. 

Vastuuopettaja(t)

Opinnäytetyökoordinaattorit

Opinnäytetyönohjaajat

 

Oppimateriaalit

MyNetin opinnäytetyösivusto

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun raportointiohjeet

Luennoitsijoiden jakamat materiaalit.

Aikaisemmat opinnäytetyöt: Theseus ja HHthesis-verkkokirjastot.

Opinnäytetyöaiheeseen liittyvät menetelmä- ja tietoperustalähteet.