Olet täällä

Tekstipaja

Tekstipaja

Tunnus: THE7LH002D
Laajuus: sisältyy opinnäytetyön 15 op:hen
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: opinnäytetyö 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opinnäytetyön suunnitelma on hyväksytty ja opinnäytetyöraportin kirjoittaminen on aloitettu.

Oppimistavoitteet

Tekstipajan tavoite on neuvoa ja ohjata opinnäytetyön tekijää tutkimusraportin kirjoittamiseen liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä.

Sisältö

  • Opinnäytetyöraportin rakenne
  • Lähteiden käyttö ja merkitseminen
  • Havainnollistaminen
  • Kirjallinen ilmaisu

Työelämäyhteydet

Opinnäytetyö on pääsääntöisesti toimeksianto. Toimeksiantajana voi olla yritys, julkisyhteisö, yhdistys, ammattikorkeakoulu tai muu oppilaitos. On tärkeää, että toimeksiantajille luovutetut opinnäytetyöraportit osoittavat hyvää ammatillista viestintäosaamista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Ryhmätapaamiset
Henkilökohtaiset ohjaukset
Oman oppimisen arviointi 1 h

Tekstipaja järjestetään joka periodissa.

Vastuuopettajat

Sirkka Kortetjärvi-Nurmi
Ritva Haapoja
Mia Snellman/Kati Selvenius

Oppimateriaalit

Haaga-Helian raportointiohjeet.
Muu opettajan osoittama tukimateriaali.

Arviointitavat

Ei arviointia.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.