Olet täällä

Produktipaja

Produktipaja

Tunnus: THE7LH002C
Laajuus: sisältyy opinnäytetyön 15 op:hen
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: opinnäytetyö 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Tutkimustyön perusteet ja menetelmät -opintojakso tulisi olla suoritettuna. Opinnäytetyön pääohjaaja voi velvoittaa opiskelijan osallistumaan pajatyöskentelyyn, opinnäytetyön niin vaatiessa. Opinnäytetyön aiheesta on oltava alustava idea ja mielellään myös suunnitelma.

Oppimistavoitteet

Pajan tavoitteena on neuvoa ja ohjata opinnäytetyön tekijää projektityyppiseen opinnäytetyöhön liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä siten, että opinnäytetyö saavuttaa ammattikorkeakoulutasolla edellyttävän menetelmällisen tason.

Sisältö

Ohjauksellinen tuki kysymyksissä, jotka liittyvät

  • projektin suunnitteluun
  • projektin tallentamiseen
  • erilaisten tukiaineistojen hankkimiseen ja hyödyntämiseen
  • tuotoksen esittämiseen raportissa ja sen tulkintaan
  • luotettavuustarkasteluun
  • empiirisen osan raportointiin kokonaisuudessa

Työelämäyhteydet

Opinnäytetyö on pääsääntöisesti toimeksianto ja toimeksiantajana voi olla yritys, julkisyhteisö, yhdistys, ammattikorkeakoulu tai muu oppilaitos.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 2 h/viikossa
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Seppo Suominen
Mia Lahtela

Oppimateriaalit

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Opiskelijan MyNet. Opiskelu. Opinnäytetyö. Luettavissa: Opiskelijan MyNet.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointitavat

Ei arviointia.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.