Olet täällä

Kvantitatiivinen menetelmäpaja

Kvantitatiivinen menetelmäpaja

Tunnus: THE7LH002B
Laajuus: sisältyy opinnäytetyön 15 op:hen
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: opinnäytetyö 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Tilastolliset menetelmät ja Tutkimustyön perusteet ja menetelmät -opintojaksojen on oltava suoritettuna. Opinnäytetyön aiheesta on alustava idea tai suunnitelma.

Oppimistavoitteet

Pajan tavoitteena on neuvoa ja ohjata opinnäytetyön tekijää kvantitatiivisiin tutkimuksiin liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä siten, että opinnäytetyö saavuttaa ammattikorkeakoulutasolla edellyttävän menetelmällisen tason.

Sisältö

Ohjauksellinen tuki kysymyksissä, jotka liittyvät seuraaviin aihealueisiin:

  • Perusjoukon ja mahdollisen otantatavan määrittely
  • Lomakkeen laatiminen
  • Tiedonkeruu
  • Aineiston tallennus ja analysointi
  • Tulosten tulkinta
  • Pätevyys- ja luotettavuustarkastelu
  • Tulosten esittäminen raportissa

Työelämäyhteydet

Opinnäytetyö on pääsääntöisesti toimeksianto ja toimeksiantajana voi olla yritys, julkisyhteisö, yhdistys, ammattikorkeakoulu tai muu oppilaitos.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 2 h/viikossa
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Pirjo Saaranen
Aki Taanila

Oppimateriaalit

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Opiskelijan MyNet. Opiskelu. Opinnäytetyö. Luettavissa: Opiskelijan MyNet.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointitavat

Ei arviointia.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.