Olet täällä

Ruotsin kielioppi ja rakenteet

Ruotsin kielioppi ja rakenteet

Tunnus: SWE8TN062
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1., 2. tai 3. lukukausi
Opetuskieli: ruotsi ja suomi
Opintojakson taso: perustasolle valmentava opintojakso
Opintojakson tyyppi: pakollinen*

*Uusille opiskelijoille järjestetään lähtötasokoe, jonka perusteella voi saada vapautuksen kurssista.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Hylätty lähtötasokoe.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää kielen keskeisiä rakenteita
  • hallitsee yleissanastoa
  • saa valmiuksia ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti
  • ymmärtää helpohkoja tekstejä ja yksinkertaista puhetta

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia aiheita:

  • kieliopin keskeisimmät osa-alueet
  • sanaston kertaus

Opetus- ja oppimismenetelmät

Monimuoto-opetusta:
Lähiopetuksessa (10-26 h) käydään läpi teoria, esimerkit ja harjoitukset, joille itsenäinen työskentely (55-71 h) pohjautuu.
Itsenäinen työskentely sisältää viikottaiset itsenäisesti tehtävät harjoitukset sekä opettajalle palautettavat oppimistehtävät.
Kirjallinen koe 2h.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Opettaja

Maarit Ohinen-Salvén, Pasila

Oppimateriaalit

Lehto, T. & Portin, M. 2005. Gröna linjen. Mot högskolestudier. Oppikirjasta voi käyttää myös myöhempää painosta. Helsinki: WSOY. Uusimmissa painoksissa kustantajana on SanomaPro.

Arviointiperusteet

Hylätty / hyväksytty
Kurssikoe, hyväksytysti suoritetut opppimistehtävät ja jatkuva näyttö.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.