Olet täällä

Diskutera på svenska

Diskutera på svenska

Tunnus: SWE8LH102
Laajuus: 3 op
Ajoitus: vapaa
Kieli: ruotsi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Perusopintojen kaikille yhteiset ruotsin opinnot suoritettu (moduulissa Asiakasosaaja).

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Arvosana 1

Opiskelija osoittaa tyydyttävää kielitaitoa yksinkertaisissa suullisissa tehtävissä. Hän osallistuu keskusteluun melko rajoitetusti.

 

Arvosana 3

Opiskelija osoittaa hyvää kielitaitoa suullisissa tehtävissä. Opiskelijalla on valmiuksia ilmaista itseään ruotsiksi sekä valmiuksia kehittää ja soveltaa tietojaan ja taitojaan. Opiskelija osaa ilmaista mielipiteensä, on aktiivinen ja aloitteellinen oppimistilanteissa. Opiskelija hallitsee hyvin esim. keskustelujen sanaston.

 

Arvosana 5

Opiskelija osoittaa erinomaista kielitaitoa suullisissa tehtävissä. Hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä kehittämään ja soveltamaan tietojaan ja taitojaan yllättävissäkin tilanteissa. Opiskelija on erittäin aktiivinen ja omatoiminen keskusteluissa. Opiskelija reagoi tilanteen edellyttämällä tavalla ruotsiksi.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

 

Työelämäyhteydet

Opintojakson tavoitteena on parantaa työelämävalmiuksia suullisen kielitaidon alueella.

 

Kansainvälisyys

Opintojakso parantaa valmiuksia toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä.

 

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan valmistautumista ja osallistumista erilaisiin keskustelutilanteisiin sekä tutustutaan ruotsinkieliseen kulttuuriin (esim. teatteri) sekä yrityksiin/yhteisöihin, joissa käytetään ruotsin kieltä.

 

Opintojakson CEF-tavoitetaso on vähintään B1.

 

Oppimistavat

Lähiopinnot

Itsenäinen työskentely

 

Opintojaksolla osallistutaan moniin keskusteluihin eri rooleissa, keskustelun vetäjänä ja paneelin osallistujana. Tilaisuuksiin valmistaudutaan tutustumalla aiheeseen liittyvään sanastoon. Opintojaksolla tehdään opintokäyntejä.

 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

 

Arviointitavat

Oppimistehtävät

Jatkuva näyttö

 

Vastuupettaja

Britt-Marie Carlsson

 

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan erikseen.