Olet täällä

Samhälle och ekonomi i Norden

Samhälle och ekonomi i Norden

Tunnus: SWE8LH007
Laajuus:  3 op
Ajoitus: jatkuva
Opetuskieli: ruotsi
Opintojakson taso: valinnainen
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti tasotestin tai Träna strukturer SWE8LH001 -opintojakson

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee ajankohtaista pohjoismaista elinkeinoelämää ja siinä Suomessa toimivia järjestöjä ja yrityksiä
 • osaa hyödyntää pohjoismaisen yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia
 • kykenee keskustelemaan kansantaloudellisista kysymyksistä Pohjolassa
 • haluaa ylläpitää tietojaan kielialueen talouselämästä

Opintojakson tavoite on saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen B2-tason osaaminen.

Sisältö

 • Valmistautuminen ja osallistuminen kolmeen taloutta ja yhteiskuntaa käsittelevään seminaariin.
 • seminaariraporttien laatiminen
 • suullinen raportointi ja keskustelu kunkin seminaarin sisällöstä kurssin ohjaajan kanssa

Esimerkkejä HAAGA-HELIAN opiskelijoille tarjolla olevista seminaareista

 • Pohjola- Nordenin elinkeinoelämäseminaarit ( 3kpl / v),  HAAGA-HELIAlla on viiden opiskelijan kiintiö www.pohjola-norden.fi
 • Hanaforum seminaarit, jotka käsittelevät yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää, järjestäjä Hanasaari – Kulturcentrum för Sverige och Finland www.hanaholmen.fi
 • Sverigepaket – joka syksyinen seminaari korkeakouluopiskelijoille - ajankohtaista Ruotsin taloudesta ja yhteiskunnasta, järjestäjät: Hanaholmen- kulturcetnrum för Sverige och Finland, Sverigekontakt i Finland rf, Aalto yliopisto/ HSE, Helsingin yliopisto / kielikeskus, Haaga-Helia, Laurea; www.hanaholmen.fi
 • HAAGA-HELIAn kevätseminaari  Pohjoismaista
 • Muut pohjoismaiset seminaarit sovitaan vastuuopettajan kanssa

Seminaareja syksyllä 2013:

 • Sverigepaket 2013 - Aktuellt i Sverige på Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland mån 18.11. kl. 13 - 19

Lähempää tietoa edellä mainituista seminaareista vastuuopettajalta.

Työelämäyhteydet

Seminaarien puhujat yrityksistä ja muita pohjoismaisia toimijoita

Opetus ja oppimismenetelmät

Itsenäinen työskentely 56 h
Lähiopetus 21 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
 
Lähiopetus muodostuu seminaareista ja niiden palaute- ja sisältökeskusteluista vastuuopettajan kanssa,
itsenäinen työskentely valmistautumisesta sekä raportoinnista ja reflektoinnista.

Vastuuopettaja

Kirsi Lehtoviita

Oppimateriaalit

Seminaari- sekä verkkomateriaalit
Ennakkotehtävät sekä raportointiohjeet vastuuopettajalta.

Arviointiperusteet

Arviointi hyväksytty - hylätty

Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää osallistumista kolmeen kielialueen seminaariin, hyväksyttyjä ennakkotehtäviä, raportteja (2 - 3 A4) sekä palautekeskusteluja.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.