Olet täällä

Träna strukturer

Träna strukturer

Tunnus: SWE8LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Opetuskieli: suomi/ruotsi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on pakollinen tasotestin hylätysti suorittaneille opiskelijoille.

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää kielen keskeisiä rakenteita ja hän hallitsee yleissanastoa. Hän saa valmiuksia ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti sekä ymmärtää helpohkoja tekstejä ja puhetta.

Sisältö

  • Keskeisimmät kielioppiasiat
  • Sanaston kertaus
  • Jokapäiväisiä aiheita käsitteleviä tekstejä

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti verkko-opintojaksona SWE8HH001.

Vastuuopettajat

Ria Heiska
Leena Puotiniemi
Pirjo Heikkinen

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 60 %
Oppimistehtävät 20 %
Jatkuva näyttö 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.