Olet täällä

Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 2

Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 2

Tunnus: SLF1HA002
Laajuus: 1 op
Ajoitus: 3. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa opintojen ja omien kokemustensa kautta saavutetun kehittymisen ja ammatillisen osaamisen
• osaa hahmottaa omaa arvoperustaansa ja perustella valintojaan
• tuntee modernin työnhaun menetelmiä - osaa tehdä oman potentiaalinsa ja oman osaamisensa näkyväksi
• osaa täsmentää omaa urasuunnitelmaansa ja suunnitella elämänpolkuaan

Sisältö
• Positiivisen psykologian työkaluja oman persoonallisuuden, arvomaailman ja itsetuntemuksen kehittämiseen
• Ajankohtaisen urasuunnitelman laatiminen
• Modernin työnhaun menetelmiä

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Suositellaan suoritettavaksi Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1 jälkeen.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksytty
Opiskelija pohtii oman persoonallisuutensa kehittymistä. Hän osaa arvioida ammatillisia ja oman elämänsä tavoitteita suhteessa osaamiseensa ja vahvuuksiinsa. Hän tuntee ja osaa soveltaa modernin työnhaun menetelmiä.  

Hylätty
Opiskelija ei pohdi oman persoonallisuutensa kehittymistä. Hän ei pysty arvioimaan ammatillisia tai oman elämänsä tavoitteita suhteessa omaan osaamiseensa ja vahvuuksiinsa. Opiskelija ei tunne tai osaa soveltaa modernin työnhaun menetelmiä.

Työelämäyhteydet
Opintojaksossa voi olla Haagan alumneja kertomassa omasta urapolustaan.

Kansainvälisyys
Opiskelija ymmärtää alan työmarkkinoiden kansainvälisyyden mahdollisuudet.

Oppimistavat
Verkkototeutus, jossa yksi orientoiva lähiopetuskerta
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Kristiina Adamsson, Haaga
Ulla Ijäs, Haaga