Olet täällä

Venäjän kulttuurin ja kielialueen tuntemus

Venäjän kulttuurin ja kielialueen tuntemus

Tunnus: RUS8LH101
Laajuus: 3 op
Ajoitus: vapaa
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso voidaan suorittaa vapaasti valittavana opintojaksona. Se soveltuu hyvin edeltävien venäjän kielen opintojen syventämiseen tai venäjänkieliselle alueelle opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun lähtevien valmentautumiseen. Opintojakso suoritetaan käyttäen suomea opiskelukielenä ja samalla kehittäen opiskelijan venäjän kielen taitoa opiskelijan lähtötason mukaisesti.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opiskelija tutustuu venäjänkielisiin alueisiin ja niiden kulttuuriin, kehittäen näin kulttuuriosaamistaan sekä samalla vahvistaen ja aktivoiden kielitaitoaan. Opintojen sisältö sovitaan yksilöllisesti. Opinnot syventävät kieli- ja kulttuuriosaamista, parantaen näin opiskelijan työelämävalmiuksia.

 

Arvosana 1

Opiskelija tuntee kielialueen ja sen kulttuurin pääpiirteet sovituilta osin.

Arvosana 3

Opiskelija tuntee kielialueen ja sen kulttuurin hyvin sovituilta osin. Opiskelija osaa analysoida opiskellun kulttuurin suhdetta omaansa.

Arvosana 5

Opiskelija tuntee kielialueen ja sen kulttuurin erinomaisesti sovituilta osin. Opiskelija osaa analysoida opiskellun kulttuurin suhdetta omaansa monipuolisesti.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

 

Työelämäyhteydet

Opintojakson tavoitteena on parantaa työelämävalmiuksia ja opinnot voidaan kohdentaa kielialueen työelämää koskeviin sisältöihin.

 

Kansainvälisyys

Opintojakso parantaa valmiuksia toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä.

 

Sisältö

Sisältö sovitaan yksilöllisesti. Opintojakson aikana opiskelija voi perehtyä esimerkiksi kielialueen talouteen, kulttuuriin (esim. elokuvat, kirjallisuus, media), elämäntapoihin ja liiketoimintakulttuuriin.

 

Oppimistavat

Itsenäinen ja verkko-opiskelu

Oppimispäiväkirja

Portfolion laatiminen ja esittely

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

 

Arviointitavat

Portfolio

Oppimispäiväkirja

Itsearviointi

Arviointikeskustelu

 

Vastuuopettaja(t)

Ilmoitetaanmyöhemmin.

 

Oppimateriaalit

Sovitaan yksilöllisesti