Olet täällä

Baristakurssi

Baristakurssi

Tunnus: RES8RH033
Laajuus: 1 op
Ajoitus:
Kieli: suomi
Opintojakson taso:
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää kahvin matkan pavusta kuppiin ja osaa valmistaa yleisimmät espressopohjaiset juomat.

Sisältö
•    Kahvin matka pavusta kuppiin
•    Kahvimyllyn säätäminen
•    Espresson valmistaminen
•    Maitovaahdon tekeminen
•    Yleisimmät espressojuomat

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Lähtötasovaatimuksia ei ole. Osallistumisoikeus Haagan yksikön restonomiopiskelijoilla. Opintojakso toteutetaan Pauligin tiloissa Vuosaaressa ja koulutuspäivän lisäksi opiskelija suorittaa baristavuoron Haagan kampuksen ravintola Caffelissa. Opintojakso on opiskelijalle maksuton, mutta sisältää sakkomaksun 20 € mikäli opintojaksolle hyväksytty opiskelija ei osallistu toteutukseen.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan koulutuspäivä Pauligilla ja baristavuoron suorittaminen Caffelissa.

Työelämäyhteydet
Opintojakson toteuttaa Paulig Barista –instituutti.

Kansainvälisyys
Ei ole

Oppimistavat
Intensiivipäivä lähiopetusta
Baristavuoro Caffelissa
Käytännönharjoittelu
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja
Koordinointi Eeva Pajakkala
Kouluttajana Paulig Barista -instituutin kouluttajat

Oppimateriaalit
Jaetaan paikan päällä