Olet täällä

Viinin ja ruoan yhdistäminen

Viinin ja ruoan yhdistäminen

Tunnus: RES8RH025
Laajuus: 6 op.
Ajoitus: 2. periodi
Kieli: suomi
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava
Kurssimaksu: Opiskelija suorittaa 60 € ennen kurssin alkamista Haagan materiaalipalveluun
Henkilömäärä kurssille: enintään 25 opiskelijaa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Vapaavalintainen opintojakso joka liittyy ammattiosaamista syventäviin opintoihin. Kurssille pääsyn vaatimuksena on ruokatuotanto 1 ja ravintolapalveluiden- ja ravintolajuomien perusteiden hyväksytty suorittaminen. Opintojakso on suunnattu restonomiopintojen 2 . ja 3. vuosikurssin opiskelijoille.

Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee viinin ja ruuan yhdistämisen perusteet sekä erityyppisten ateriakokonaisuuksien luomisen ja myynnin asiakkaalle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

•    Tuntee ruoan perusmaut ja viinin rakenteen
•    Osaa yhdistä viiniä ja ruokaa
•    Tutustuu eri raaka-aineiden valmistukseen
•    Hallitsee menun rakentamisen
•    Osaa myydä ja suositella viinejä asiakkaille
       
Sisältö
Opintojakso luo pohjaa ja täydentää myöhempää ravintolapalveluiden-, juomien- ja tuotannon opiskelua. Käsiteltävät asiakokonaisuudet ovat:  

        - Viinin makuun vaikuttavat tekijät  
        - Maistamisen käytäntö 
        - Viinin ja ruuan ominaisuudet  
        - Viinin jaottelu ja ruokien yhdistäminen   
        - Ruoka- ja viinilistan yhteensopivuus 
        - Gastronomia
        - Grand Dinner:n järjestäminen 

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla on mukana viini- ja panimoalan yrityksiä.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla käsitellään juoma- ja ruokakulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti.

Opetus- ja oppimismenetelmät

a) Lähiopetustoteutus:
Lähiopetus  48 h. 8 kontaktia
Itsenäinen opiskelu ja opintojakson tehtävän suorittaminen 56 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustettua suorittamalla opintojaksosta/opintojakson osasta näytön.

Vastuuopettajat
Jari Karjalainen, Haaga
Heikki Ursin, Haaga

Oppimateriaalit
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali. Muu tarvittava lähdekirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
Karmavuo ja Lihtonen; Viini ja ruoka. Opas makujen harmoniaan. Teos 2009.

Arviointi
Opintojaksotehtävä (hyväksytty/täydennettävä) 
Läsnäolo
Annettujen harjoitustöiden suorittaminen

Hyväksytty/täydennettävä