Olet täällä

Väkevät juomat ja cocktailit

Väkevät juomat ja cocktailit

Tunnus: RES8RH023
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. periodi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Tavoite

1) Perehtyä väkevien alkoholijuomien tyyleihin siten, että hallitsee niiden tyyliin ja laatuun vaikuttavia tekijöitä ammattimaisella tavalla. Luennoilla käydään läpi juomien teoriaa ja perehdytään niiden laatuun maistelemalla
2) Perehtyä tärkeimpiin näistä juomista tehtyihin klassisiin cocktaileihin
3) Perehtyä cocktailbaarien toimintaan

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on syventää  opiskelijan  ymmärrystä ravintolan juomatoiminnoista: erityyppiset väkevät juomat sekä cocktailit. Cocktailtyypit, klassinen ja moderni cocktail ja niihin liittyvä baarityöskentely.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää syvällisesti: väkevien alkoholijuomien tyypit ja –tyylit sekä niihin vaikuttavat tekijät
• cocktailbaarit ja niiden toiminta (baarimestaritoiminnot, asiakaskunta, tuottavuus, myynti)
• on omaksunut systemaattisen maistelun metodin ja osaa hyödyntää sitä jatkuvan tuotetietämyksen välineenä

Sisältö

• Väkevien juomien systemaattinen maistelu
•  valmistuksen vaikutus väkevien juomien makuun, laatumerkinnät
• Tärkeimpien tärkeimpien  juomatyyppien vertaileva tutkiminen
• Eri juomatyypit: vodkat, ginit, viskit, rypäletisleet, hedelmätisleet, liköörit, maustetut tisleet

Oppimistavat
Opintojakso on mahdollista suorittaa lähiopetustoteutuksena

a) Lähiopetustoteutus:
Lähiopetus ja tentti 24 h
Itsenäinen opiskelu 57 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Oppimismenetelminä on systemaattinen maistelu ja sen yhdistäminen teoreettisen tietoon. Onnistunut opiskelu edellyttää tiiviin tahdin vuoksi aiheisiin ennakkoon perehtymistä. Oppiminen osoitetaan tentillä , jossa on maistelu- ja teoriaosuus.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustettua suorittamalla opintojaksosta/opintojakson osasta näytön.

Vastuuopettajat
Jouko Mykkänen, Haaga

Oppimateriaalit
Distilling Knowledge (kirja Haagan Matskusta)

Muut lähteet:  
Luentomuistiinpanot
Maistelumuistinpanot
Opintokäynnit

Arviointi
Tentti

Kurssimaksu
Opintojakson maksu 60 € suoritetaan Haagan myymälään (Matsku) ennen ensimmäistä kokoontumista.