Olet täällä

Oluet ja pubit

Oluet ja pubit

Tunnus: RES8RH022
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: vaihtelee
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot /vapaavalintaiset
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojakso on pääasiassa suunnattu hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon (HOTRA) koulutusohjelman opiskelijoille mutta muiden koulutusohjelmien opiskelijoita hyväksytään toteutuksille varaustilanteen mukaan.

Oppimistavoitteet
Ymmärtää olueen laatuun vaikuttavat tekijät. Hallitsee monipuolisesti  olutprosessin ravintolassa: valikoima ja sen hallinta, myynti ja markkinointi, turvallisuus,

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää oluen markkinoiden perusteet: oluttyypit ja –tyylit sekä niiden laatuun  vaikuttavat tekijät
- osaa maistella olutta systemaattisesti sen laadun ja aistittavien ominaisuuksien määrittämiseksi
- ymmärtää ravintolan olutprosessin eri näkökulmista: logistiikka, myynti ja markkinointi, turvallisuus

Sisältö
Olutmarkkinat
Oluen valmistus
Olen maistelu
Oluttyypit
Oluen ja ruuan yhdistäminen
Olutprosessi ravintolassa: valikoima, varastointi, oluen tarjoilu , oluen omavalvonta
Olutravintolat
Sinebrychoff Olutmestari Junior -kilpailu

Oppimateriaalit         
Mikko Salmi: Kippis! Ravintolan olutkäsikirja + luennoilla jaettava materiaali, opiskelijan omat muistiinpanot opintokäynneillä.

Luennoitsijat    
Jouko Mykkänen, Haaga
Sinebrychoffin asiantuntijat
Ekskursioilla isännät

Oppimistavat
Lähiopetus (luennot, maistelut ja ekskursiot) ja tentti 24 h
Itsenäinen opiskelu 57 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat
Jouko Mykkänen

Arviointi
   

Tentti, maistelu ja kirjallinen osuus

Kurssimaksu
Kurssimaksu 60 €. Suoritetaan Haagan myymälään (Matsku) ennen ensimmäistä kokoontumista.