Olet täällä

Johdatus ravintolajuomiin

Johdatus ravintolajuomiin

Tunnus: RES1RH002
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinto
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa alkeet systemaattisen maistamisen perusteista
• osaa perusasiat viineistä, oluesta, vesistä, kahvista ja teestä sekä alkeet baarityöskentelystä
• osaa alkeet juomien luonteeseen, laatuun ja hintaan vaikuttavista tekijöistä
• tunnistaa asiakastarpeen ja osaa löytää siihen sopivan juoman
• osaa perusteet viinien ja oluiden käyttötarpeesta ja yhdistämisestä ruokien kanssa

Sisältö

• Viinien ja oluiden systemaattinen maistaminen
• Tärkeimpien rypälelajikkeiden ja viinialueiden vertaileva tutkiminen
• Perusasiat vesistä, oluesta, kahvista ja teestä sekä alkeet baarityöskentelystä
• Juomien tarvepohjainen käyttö
• Juomien käyttö aterialla

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Osaa analysoida juomia kohtalaisesti
Osaa kuvata juomien luonteeseen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä kohtalaisesti
Osaa nimetä joitain juomien käyttötarpeita

Arvosana 3
Osaa analysoida juomia hyvin
Osaa selittää juomien luonteeseen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä kohtalaisesti
Osaa selittää juomien käyttötarpeita kohtalaisesti

Arvosana 5
Osaa analysoida juomia erinomaisesti
Osaa selittää juomien luonteeseen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä kiitettävästi
Osaa selittää ja perustella juomien käyttötarpeita kiitettävästi

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään yhteistyötä alalla toimivien yritysten kanssa.

Kansainvälisyys
Opintojakson tavoiteltu osaaminen kattaa myös kansainvälisen toimintaympäristön.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Jouko Mykkänen, Haaga