Olet täällä

Harjoittelu erikoistumisalalla

Harjoittelu erikoistumisalalla

Tunnus: PLA6HA011 (10 op), PLA6HA012 (10 op), PLA6HA013 (5 op), PLA6HA014 (5 op)
Laajuus: 10–30 op (270–810 h)
Ajoitus: 1.–3. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: harjoittelu
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet
Työharjoittelun suoritettuaan opiskelija

  • Osaa erikoistumisalansa spesifejä työtehtäviä ja soveltaa opinnoissa oppimaansa erikoistumisalan toimintaympäristössä
  • Pystyy harjoittelukokemuksen perusteella tekemään opintoihinsa ja urasuunnitelmaansa liittyviä ratkaisuja
  • Hahmottaa, millaista osaamista erikoistumisalalla työllistyminen ja uralla eteneminen edellyttää
  • Tunnistaa kuuluvansa erikoistumisalansa ammattilaisten joukkoon
  • Osaa arvioida omaa ammatillista kehittymistään ja asettaa itselleen ammatillisia kehittymistavoitteita

Sisältö

  • Harjoittelusuunnitelman laatiminen ja työharjoittelutavoitteiden laatiminen erikoistumisalaopinnot huomioon ottaen
  • Harjoittelupaikan hakeminen
  • Harjoittelun suorittaminen koulutuksen ja harjoittelupaikan ohjeiden mukaisesti
  • Harjoittelun raportointi käyttäen yhdessä sovittua raportoinnin tapaa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Edellyttää joko erikoistumisalaopinnoilla tai muuten hankittuja valmiuksia erikoistumisalalla työskentelyyn.

Arviointi
Hyväksytty/hylätty

Harjoittelun hyväksyminen edellyttää työpaikalla tapahtuneen oppimisen tarkastelua hyväksytysti tehdyssä harjoittelun raportoinnissa. Keskeistä raportoinnissa on muun muassa työpaikalla tapahtuneen oppimisen arviointi omien ammatillisten kehittymistavoitteiden sekä oman koulutuksen opintojen suhteen.

Työelämäyhteydet
Työharjoittelut suoritetaan yrityksissä ja muissa työelämän organisaatioissa.

Kansainvälisyys
Mikä tahansa työharjoitteluista tai niiden osista on mahdollista suorittaa Suomen lisäksi ulkomailla.

Oppimistavat

Työharjoittelussa hyödynnetään työpaikkaa oppimisympäristönä.

Vastuuopettaja
Pekka Soive, Haaga