Olet täällä

Harjoittelu ammattialalla

Harjoittelu ammattialalla

Tunnus: PLA6HA001 (10 op), PLA6HA002 (10 op), PLA6HA003 (5 op), PLA6HA004 (5 op)
Laajuus: enintään 20 op (540 h)
Ajoitus: 1.–3. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: harjoittelu
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet
Työharjoittelun suoritettuaan opiskelija

  • Osaa ammattialansa perustehtäviä siten, että hänen on mahdollista työllistyä suoritustason työtehtävään
  • Soveltaa ammattiopinnoissa oppimaansa työpaikalla tapahtuvassa tekemisessään
  • Pystyy harjoittelukokemuksen perusteella tekemään erikoistumisalavalintaansa liittyviä ratkaisuja
  • Ymmärtää millaisia erilaisia työtehtäviä ammattialalla on tarjolla
  • Alkaa tunnistaa kehittymistään alan ammattilaiseksi – ammatti-identiteetti muotoutuminen alkaa
  • Osaa arvioida omaa ammatillista kehittymistään ja asettaa itselleen ammatillisia kehittymistavoitteita

Sisältö

  • Harjoittelusuunnitelman laatiminen ja työharjoittelun tavoitteistaminen
  • Harjoittelupaikan hakeminen
  • Harjoittelun suorittaminen koulutuksen ja harjoittelupaikan ohjeiden mukaisesti
  • Harjoittelun raportointi käyttäen yhdessä sovittua raportoinnin tapaa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Hyväksytty/hylätty

Harjoittelun hyväksyminen edellyttää työpaikalla tapahtuneen oppimisen tarkastelua hyväksytysti tehdyssä harjoittelun raportoinnissa. Keskeistä raportoinnissa on muun muassa työpaikalla tapahtuneen oppimisen arviointi omien ammatillisten kehittymistavoitteiden sekä oman koulutuksen opintojen suhteen.

Työelämäyhteydet
Työharjoittelut suoritetaan yrityksissä ja muissa työelämän organisaatioissa.

Kansainvälisyys
Mikä tahansa työharjoitteluista tai niiden osista on mahdollista suorittaa Suomen lisäksi ulkomailla.

Oppimistavat
Työharjoittelussa hyödynnetään työpaikkaa oppimisympäristönä.

Vastuuopettaja
Pekka Soive, Haaga