Olet täällä

Palloilulajit

Palloilulajit

Tunnus: PHY8LH103
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää kestävyyskunnon merkityksen ja osaa valita tätä tukevat lajit
  • osaa ylläpitää ja parantaa kestävyyskuntoa
  • osaa seurata oman kuntonsa kehittymistä
  • hallitsee pallopelien perustaidot
  • osaa toimia itsenäisesti, ryhmän jäsenenä ja ohjata ryhmää.

Sisältö

Opintojaksolla pelataan eri palloilulajeja sekä tehdään niihin liittyviä lajikohtaisia harjoitteita. Opiskelija laatii ja toteuttaa itsenäisesti oman kunto-ohjelman.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 30 h
Lähiopetukseen kuuluu yksilö ja ryhmätyöskentelyä. Lähitunnit 4h/vk/8 vk
Itsenäinen työskentely 50 h
Tämä osuus sisältää oman kunto-ohjelman rakentamisen ja toteuttamisen sekä tiedonhankintaa ja raportointia.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Liisa Aarnio ja Tuula Paakkari

Oppimateriaalit

Lajiliittojen materiaali
UKK-instituutin materiaali www.ukkinstituutti.fi

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Lähiopetus
Harjoitustyöt sisältäen itsearvioinnin
Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osa-alueiden hyväksyttyä suorittamista (vähintään 80% osallistuminen lähiopetukseen ja sovitut oppimistehtävät)
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.