Olet täällä

Kehonhuolto

Kehonhuolto

Tunnus: PHY8LH102
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysehtoja

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa ylläpitää ja parantaa lihaskuntoa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia
  • osaa käyttää kehon kuntoon vaikuttavia harjoitteita ja tunnistaa kehittämisen kohteita kehossaan
  • osaa hyödyntää lihashuoltoa, lepoa ja palautumista harjoittelussaan
  • osaa käyttää eri rentoutusmistapoja

Sisältö

  • lihaskuntoharjoitteet
  • liikkuvuusharjoitteet
  • rentoutumis- ja mindfullnessharjoitteet
  • niskan ja hartiaseudun kunto
  • yksilöllinen harjoitteluohjelma
  • oman edistymisen analysointi

Työelämäyhteydet

Vierailevat luennoitsijat ja mahdolliset tutustumiskäynnit

Opetus- ja oppimismenetelmät

Yksilö ja ryhmätyöskentely

Lähituntien osuus 30 h
Itsenäinen työskentely 50 h. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluvat omatoiminen harjoittelu ja tiedonhankinta
Harjoittelupäiväkirja
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Tuula Paakkari

Oppimateriaalit

Aalto Riku 2008; Kuntoilijan lihashuolto-opas

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja omatoiminen harjoittelu.
Itse tehty harjoitusohjelma.
Harjoittelupäiväkirja.

Hyväksytty/Hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osa-alueiden hyväksyttyä suorittamista (vähintään 80% osallistuminen lähiopetukseen ja sovitut oppimistehtävät).
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.