Olet täällä

Golf

Golf

Tunnus: PHY8LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysehtoja

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

  • tuntee golfiin lajina sekä välineet ja lajin historiaa
  • osaa peruslyöntitekniikat
  • tuntee pelaamisen alkeet ja osaa tärkeimmät säännöt ja etiketin.

Sisältö

  • Perustiedot välineistä, säännöistä, etiketistä ja lajin historiasta
  • Peruslyöntitekniikat, harjoittelun ja pelaamisen perusteet
  • Tutustuminen Green Card -kortin osasuorituksiin

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 49 h
Itsenäiseen työskentelyyn kuuluvat omatoiminen harjoittelu ja tiedonhankinta.  Opintojaksosta syntyvistä kustannuksista vastaa opiskelija (n. 50 € lähiopetuksen harjoituskerrat Rangella, lisäksi etätyönä tehtävät harjoitteet tuottavat lisäkustannuksia).
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Liisa Aarnio

Oppimateriaalit

Jaksolla jaettava oheismateriaali, Golfin sääntökirja, golf-aiheiset nettisivut.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Hyväksytty/Hylätty.

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja omatoiminen harjoittelu.

Harjoittelupäiväkirja sekä sääntöihin ja etikettiin liittyvät kirjalliset tehtävät.

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osa-alueiden hyväksyttyä suorittamista (vähintään 80% osallistuminen lähiopetukseen ja sovitut oppimistehtävät)
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.