Olet täällä

Urapolulla eteenpäin

Urapolulla eteenpäin

Tunnus: OTH8LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: kaksi kertaa lukuvuodessa
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasoedellytyksiä.

Oppimistavoitteet

Opintojakso auttaa osallistujaa suunnittelemaan omaa uraansa ja elämäänsä sekä löytämään oman mielekkään urapolun. Se auttaa tekemään tietoisia ja motivoivia työhön liittyviä valintoja. Opintojakso auttaa osallistujaa kartoittamaan omat vahvuutensa ja markkinoimaan omaa osaamistaan tuloksellisesti.

Sisältö

Nykyaikainen urasuunnittelun prosessi:

 • Itsetuntemuksen lisääminen
 • Tiedon hakeminen
 • Uravision ja tavoitteiden asettaminen
 • Toimintasuunnitelman tekeminen
 • Toimintasuunnitelman toteuttaminen
 • Kontaktiverkoston rakentaminen.

Oman osaamisen markkinointi:

 • Mistä saa tietoa avoimista työpaikoista
 • Miten kontaktoida yrityksiä
 • Omien myyntivalttien hahmottaminen ja markkinointi
 • Kohdistettu markkinointikampanja
 • Myyvät ja persoonalliset hakupaperit
 • Onnistunut työhaastattelu
 • Internetin hyödyntäminen työnhakemisessa.

Oppimateriaalit

Lampikoski, T. 2010. Tradenomin uraopas. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun puheenvuoroja. Uraopas sisältää kirjan ja verkkomateriaalin Moodlessa.
MyNetin Urapalvelut-sivusto.

Vastuuopettaja

Timo Lampikoski

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso toteutetaan monipuolisena monimuoto-opiskeluna, jossa pääpaino on etä- ja verkko-opiskelussa.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakson arviointi on: hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, etätehtävien tekemistä ja loppuesseen kirjoittamista.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.