Olet täällä

Kilpaurheilu ja työelämäosaaminen

Kilpaurheilu ja työelämäosaaminen

Tunnus: OTH8HH009
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 2. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Kilpaurheilutausta.

 

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kilpaurheilun merkityksen ammatillisessa kasvussa
 • tunnistaa kilpaurheilun kartuttaman osaamisen
 • ymmärtää ja tunnistaa työelämätaitojen merkityksen
 • osaa hyödyntää kilpaurheilun kartuttamaa osaamista
 • tunnistaa omia työelämätaitojen vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

 

Sisältö

Opiskelija reflektoi ja kehittää kilpaurheilun kartuttamaa osaamista suhteessa ammatilliseen kasvuun ja uran rakentamiseen.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Itsenäinen työskentely. Opintojakso sisältää ohjauskeskusteluja.

 

Toteutustapa

Vaihtoehtoisia suoritustapoja.

 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

 

Vastuuopettaja

Haaga-Helian Urhean yhteyshenkilö kampuksittain

Haaga: Pekka Soive

Malmi: Auli Pekkala

Pasila: Martina Roos-Salmi

Porvoo: Marina Henriksson

 

TEHTÄVÄ

Tutki ja jäsennä urheilun tuottamaa osaamistasi ja vertaa sitä yleisiin ja alakohtaisiin työelämätaitoihin. Pohdi osaamistasi oman ammatillisen kasvun näkökulmasta.

Valitse pohdinnan perusteella omien työelämätaitojesi kehittämisalueet. Tutustu kehittämisalueiden teoreettiseen tutkimus- ja taustatietoon. Laadi kehittämistavoitteet ja suunnitelma miten käytännössä kehität osaamistasi. Hyödynnä suunnitelmassa urheilun ja työelämän verkostojasi.

Dokumentoi tavoitteiden kehittymistä 1–3 kuukauden ajan. Laadi tehtävän kooste seuraavasti:

 1. Oman osaamisen tunnistaminen
 2. Osaamisen peilaaminen työelämätaitoihin
 3. Oman ammatillisen kasvun analyysi
 4. Kehittämisalueet ja teoreettinen tietotausta
 5. Kehittämistavoitteet
 6. Seuranta
 7. Pohdinta ja yhteenveto

 

Sovi opintojakson vastuuopettajan kanssa aikataulu opintojakson suorittamiselle. Opintojakso sisältää ohjauskeskusteluja.