Olet täällä

Makrotalous ja rahoitusmarkkinat

Makrotalous ja rahoitusmarkkinat

Tunnus: BUS8LH112
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 20.1.-20.3.2020
Kieli: suomi
 

Opintojakson kuvaus

Opiskelija oppii tuntemaan kokonaistalouden kehityksen, ongelmat ja talouspolitiikan mahdollisuudet kehityksen ohjaamisessa. Opiskelija ymmärtää kokonaistalouden kehityksen, ongelmat ja talouspolitiikan mahdollisuudet kehityksen ohjaamisessa ja osaa ennakoida kehityksen vaikutuksia talouselämään. Opiskelija kykenee hahmottamaan makrotalouden kehityksen ja talouspolitikan vaikutuksia rahoitusmarkkinoilla.
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojakson Yritysten toimintaympäristöt (BUS1LH102B) tai hänellä on vastaavat tiedot.
 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee kokonaistalouden kehityksen, ongelmat ja talouspolitiikan mahdollisuudet kehityksen ohjaamisessa.

Arvosana 3
Opiskelija ymmärtää kokonaistalouden kehityksen, ongelmat ja talouspolitiikan mahdollisuudet kehityksen ohjaamisessa ja osaa ennakoida kehityksen vaikutuksia talouselämään.

Arvosana 5
Opiskelija kykenee hahmottamaan makrotalouden kehityksen ja talouspolitikan vaikutuksia rahoitusmarkkinoilla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla pyritään materiaaliyhteistyöhön talouspolitiikkaa valmistelevien tahojen kanssa.

 

Kansainvälisyys
Makrotaloutta tarkastellaan myös ulkomaankaupan näkökulmasta.

 

Oppimistavat

Virtuaalitoteutus

 

Arviointitavat
Oppimistehtävät 100 %

 

Vastuuopettaja(t)
Tapio Mäenpää

 

Oppimateriaalit
Makrotaloutta käsittelevät teokset

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkoi 18.11. klo 8.00. Valitettavasti tämä kurssi on jo TÄYNNÄ.
Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (BUS8LH112-3005) MyNetin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana alkaen 2.12. klo 8.00. Haaga-Helian opiskelijoille on varattu kiintiö opintojaksolle.