Olet täällä

Matematiikan valmentavat opinnot

Matematiikan valmentavat opinnot

Tunnus: MAT8LH101
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Matematiikan valmentavat opintojakso on pakollinen opiskelijalle, jonka opintojen alussa tehtävän lähtötasotestin tulos on hylätty. Opintojakso on suoritettava ennen Tuloksen tekijä -moduulia.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan lukion matematiikan sisältöjä liike-elämän sovellusten tarpeisiin. Opintojakson suorittanut opiskelija osaa prosenttilaskun ja verrannollisuuden sovellukset liiketalouden ilmiöissä.
 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa hyvin kaksi arvioinnin kohteena olevista sisällön aihealueista, prosenttilaskua painottaen.
 • suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa hyvin kolme/neljä arvioinnin kohteena olevista sisällön aihealueista, prosenttilaskua painottaen.
 • osaa soveltaa prosenttilaskua laajempiin yhteyksiin.
 • osaa osin itsenäisesti valita oikeat laskentamenetelmät ja poimia niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • hallitse hyvin kaikki sisällön aihealueet.
 • osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
 • osaa liike-elämän ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat laskentamenetelmät.
 • toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella liike-elämän ongelmia laajemmassa kontekstissa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

 

Työelämäyhteydet
Opintojakson esimerkit ja tehtävät ovat työelämälähtöisiä.

Sisältö

 • Funktiolaskimen perustoiminnot ja käyttö
 • Verrannollisuus ja yhtälöt liike-elämän sovelluksissa
 • Prosentin käsite ja peruslaskut
 • Prosenttilaskun liiketalouden sovellukset
 • Talouden sovelluksien valmentavia laskuja

Oppimistavat

Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät ja tentti
Haaga-Helian opintojaksoihin sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointitehtävä.

Arviointitavat

Tentti ja viikoittaiset oppimistehtävät 100 %

Vastuuopettaja(t)
Tuula Kinnunen, Malmi
Katri Währn, Pasila

Oppimateriaalit
Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. 2016. Liike-elämän matematiikka. Edita. Helsinki.

Muu opettajan ilmoittama materiaali.