Olet täällä

Koulumarkkinointi

Koulumarkkinointi

Tunnus: MAR8RH024
Laajuus: 1 op (27 t)
Ajoitus: 1.-3. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

- ymmärtää markkinoinnin merkityksen osana ammattikorkeakoulun toimintaa
- tunnistaa omat oppimistapansa ja osaa viestiä ammattikorkeakoulussa opiskelemisesta
- osaa toimia HAAGA-HELIAn toimintakulttuurin mukaisesti
- tutustuu yrityslähtöiseen markkinointiin
- kehittää omia esiintymis- ja viestintätaitojaan
- saa realistisen näkemyksen eri koulutussektoreihin kuuluvista oppilaitoksista

Sisältö
Opintojakson suorittamiseen vaadittavat osat:

  1. aloitustapaaminen
  2. kouluvierailuesityksen laatiminen (5 dian PP-esitys)
  3. osallistuminen kolmelle kouluvierailulle
  4. verkossa tapahtuva arviointi- ja päätöskeskustelu

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.
Opintojakso soveltuu Haagan koulutusyksikön kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.
Opiskelija voi ilmoittua joustavasti lukuvuoden aikana ja valita aloitusajankohdan alla olevan aikataulun mukaan.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla vieraillaan eri oppilaitoksissa ja tutustutaan eri oppilaitoskulttuureihin.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla on mahdollista vierailla pääkaupunkiseudun vieraskielisissä kouluissa.

Oppimistavat
Oppimistavat ja niihin käytettävä aika ovat seuraavat:

Lähiopetus eli aloitustapaaminen 2 h ja kouluvierailut 3 x2 h
Itsenäinen opiskelu 15 h
Oman oppimisen arviointi 1 h ja vertaispalaute 3 h
Yhteensä 27 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakso ei kuulu AHOT-menettelyn piiriin.

Vastuuopettajat
Taina Pallonen, Haaga
Mia Tarhanen, Haaga

Oppimateriaalit
Oppimateriaalina on vastuuopettajien jakama materiaali.

Arviointiperusteet
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Opiskelija on suorittanut opintojakson, kun hän on suorittanut sen jokaisen osan.

Aikataulu
4. periodi aloitustapaaminen ma 8.9. klo 14-15.30 luokka A424
5. periodi aloitustapaaminen ma 3.11. klo 14-15.30 luokka A424
1. periodi aloitustapaaminen ma 19.1. 14-15.30