Olet täällä

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi

Tunnus: MAR8LH003
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi ja englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava
Toteutus: virtuaalinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijalla on lähtötasona asiakaslähtöisen markkinoinnin perusosaaminen.  Virtuaalitoteutuksen osallistujaryhmän monialaisuus rikastuttaa oppimissisältöjä yhteisöllisessä oppimisympäristössä.

Digitaalinen markkinointi –opintojaksolla opiskelijalla on mahdollisuus syventää asiakkuusstrategiat ja asiakkuuksien johtaminen –opintojaksolla (MAR4LH002)  hankkimaansa integroidun monikanavaisen markkinoinnin osaamistaan mm. sosiaalisen median työkalujen käytön hyödyntämisessä markkinoinnissa.

Opintojakso antaa valmiudet tehdä opinnäytetyö digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median opinnäytetyöteemaryhmässä  (MyNet, opiskelu, opinnäyte, teemaryhmät).

Oppimistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • ymmärtää toimintaympäristön digitalisoitumisen vaikutukset monikanavaiseen asiakaslähtöiseen vuorovaikutteiseen markkinointiin,
  • tuntee ne mahdollisuudet, joita digitaaliset ympäristöt ja välineet tarjoavat markkinoijalle,
  • ymmärtää voimaantuneen kuluttajan verkkokäyttäytymisen lainalaisuudet ja markkinoijan mahdollisuudet toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa,
  • ymmärtää perinteisen ja digitalisoituneen markkinoinnin erot ja niiden toisiaan tukevan roolin.

Sisältö, toteutustapa ja oppimateriaalit

Opintojakso on moduulirakenteinen ja se etenee teema-aiheittain.  Lukuisista tarjolla olevista teemoista opiskelija voi valita oman osaamisensa kehittymisen kannalta tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat aihealueet.  Opiskelija voi myös suorittaa opintojakson henkilökohtaistamisen periaatteita noudattaen hänen omaa osaamisensa kehittymistä parhaiten tukevalla tavalla, jolloin suoritustapa  sovitaan ohjaajan kanssa ennen opintojakson alkua opiskelijan tultua hyväksytyksi opintojaksolle.

Opiskelun tukena on tarjolla opiskelumateriaalia, joka löytyy verkkoympäristöstä (videot, artikkelit, uutiskirjeet, mallinnukset yms.)  Opiskelijoille on tarjolla myös suomenkielinen kirjallisuuslista, jota ohjaaja päivittää omien ja opiskelijoiden lähdesuositusten perusteella.  Opintojaksolla pyritään hyödyntämään koko yhteisön osaamista, koska toimintaympäristöt digitalisoituvat nopeasti  ja ymmärrys  aiheesta  kasvaa käytäntölähtöisesti.

Virtuaalitoteutuksessa noudatetaan sulautuvan ohjauksen käytäntöjä ja pedagogiikkaa. Itsenäistä opiskelua tukee personoitu keskustelumahdollisuus ohjaavan opettajan kanssa sekä opiskelijayhteisön tuki (verkkoyhteisö).  Osaaminen näytetään teemakohtaisissa oppimistehtävissä. Opiskelija voi edetä opintojakson aikakehyksen puitteissa yksilöllisesti, mutta myös ryhmätyöt ovat sallittuja.

Osittain hyödynnettäväksi oheilukemistoksi sopivia kirjoja:

Arikan, Akin. 2008. Multichannel Marketing: Metrics  and  Methods for On and Offline Success. Wiley Publishing Inc. , Indiapolis, Indiana.

Chaffey, Dave & Elllis-Chadwick, Fiona. 2012. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. Pearson Education. ks. myös http://www.smartinsights.com.

Greenberg, Paul. 2009.  CRM Customer Relationship Management at the Speed of Light: social CRM strategies, Tools and Techniques for Engaging Your Customers. The McGraw-Hill Companies, USA.

Jaffe, Joseph. 2010. Flip the Funnel. How to Use Existing Customers to Gain New Ones. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.

Smith, Mari. 2011. The new Relationship  Marketing: How to build a large, loyal, profitable network using the Social Web.  John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä  HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yleisten ahotointiohjeiden mukaisesti. Sovi heti opintojaksolle ilmoittautumisesi jälkeen ohjaavan opettajan kanssa ahotointitapaaminen, jos aiot ahotoida koko opintojakson tai osan siitä.

Vastuuopettaja

Marketta Yli-Hongisto

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Orientaatiotehtävä ja osaamisen lähtötason tunnistus  10 %
Teemakohtaiset  oppimistehtävät  80%
Osaamisen kehittymisen reflektointi ohjaajan kanssa  10 %
tai ohjaajan kanssa sovittu personoitu suoritustapa 100 %
Oman oppimisen arviointitehtävä (1 h) ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.