Olet täällä

Gaming Business

Gaming Business

Tunnus: LEA8RH032
Laajuus: 2 op
Ajoitus: vapaasti valittava
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia. Kurssin on tarkoitettu ensisijaisesti Restonomi-tutkintoa opiskeleville.

Oppimistavoitteet
Tavoitteena on tutustua rahapelitoimintaan liiketoimintana sekä koti- ja ulkomaisiin rahapelitoimijoihin. Opiskelija tutustuu rahapelien keskeisiin käsitteisiin, toiminnan organisointiin, konsepteihin sekä vastuullisuuskysymyksiin. Lisäksi opiskelija tutustuu yleisimpiin rahapeleihin käytännössä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hahmottaa rahapelitoimintaa ja sen toimintaympäristöä
• tuntee toimialan keskeisen käsitteistön
• yleisimpien kasinopelien säännöt

Sisältö
1. Rahapelitoimijat Suomessa
2. Rahapelaaminen meillä ja muualla
3. Rahapelaaminen palveluliiketoimintana
4. Rahapelaaminen yhteiskunnallisena ilmiönä
5. Pelikoulu: yleisimmät pelit ja pelinhoidon perusteet

Työelämäyhteydet
Opintojakson toteuttaa Raha-automaattiyhdistys.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Opintojaksolla käytetään luentoja, käytännön harjoituksia, itsenäistä opiskelua sekä mystery shopping -käyntejä.

a) Lähiopetus:
Lähiopetus ja luennot 24 h
Itsenäinen opiskelu 19 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

b) Monimuotototeutus:
ei mahdollinen

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustettua suorittamalla opintojaksosta/opintojakson osasta näytön.

Vastuuopettajat
Risto Karmavuo
Marjaana Mäkelä
RAY:n kouluttajat

Oppimateriaalit
Lähitapaamisissa jaettava materiaali

Arviointiperusteet
Hyväksytty/Hylätty. Aktiivisuusvelvoite 85 %. Opiskelija voi perustellusta syystä olla poissa lähiopetuksesta korkeintaan yhden aamu- tai iltapäivän.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.