Olet täällä

Urapolulla eteenpäin

Urapolulla eteenpäin

Tunnus: LEA8LH101
Laajuus: 3 op
Ajoitus: mihin aikaan vain opintoja
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: vapaasti valittava
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Sisältö

Nykyaikainen urasuunnittelun prosessi:

 • Itsetuntemuksen lisääminen
 • Tiedon hakeminen
 • Uravision ja tavoitteiden asettaminen
 • Toimintasuunnitelman tekeminen
 • Toimintasuunnitelman toteuttaminen
 • Kontaktiverkoston rakentaminen.
   

Oman osaamisen markkinointi:

 • Mistä saa tietoa avoimista työpaikoista
 • Miten kontaktoida yrityksiä
 • Omien myyntivalttien hahmottaminen ja markkinointi
 • Oman osaamisen brändääminen
 • Kohdistettu markkinointikampanja
 • Myyvät ja persoonalliset hakupaperit
 • Onnistunut työ-/videohaastattelu
 • Internetin hyödyntäminen työnhakemisessa.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso auttaa osallistujaa suunnittelemaan omaa uraansa ja elämäänsä sekä löytämään oman mielekkään urapolun. Se auttaa tekemään tietoisia ja motivoivia työhön liittyviä valintoja. Opintojakso auttaa osallistujaa kartoittamaan omat vahvuutensa ja markkinoimaan omaa osaamistaan tuloksellisesti.

Opintojakson arviointi on: hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen (vaihtoehtoisesti tapaaminen Timo Lampikoskeen kanssa), etätehtävien tekemistä ja loppuesseen kirjoittamista sekä verkkoportfolion tai videohakemuksen tekemistä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Oppimistavat

Opintojakso toteutetaan monipuolisena monimuoto-opiskeluna, jossa pääpaino on etä- ja verkko-opiskelussa.

Vastuuopettaja/t

Timo Lampikoski.

Oppimateriaalit  

Lampikoski, T. 2010. Tradenomin uraopas. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun puheenvuoroja. Uraopas sisältää kirjan ja verkkomateriaalin Moodlessa.

MyNetin Urapalvelut-sivusto.