Olet täällä

Myynnin ja markkinoinnin juridiikka

Myynnin ja markkinoinnin juridiikka

Tunnus: LAW8LH103
Laajuus: 5op
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16
Opintojakson taso: suuntautumisopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittavat opinnot

 

 

Moduulin kuvaus 

 

Opiskelija hankkii syventävät taidot myynnin ja markkinoinnin alueen juridiikasta sopimusten laatimisen avulla. Sovellettavia asioita ovat kauppalaki, sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa, kuluttajansuoja, sopimusehdot, tietosuoja, IPR-oikeudet ja kilpailuoikeudet.

 

Moduulin osat 

 

 

 1. Sopimusten laatimisesta
 2. Kauppalaki
 3. Sopimusehdot
 4. Kuluttajansuoja
 5. Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
 6. IPR-oikeudet
 7. Kilpailuoikeus
 8. Tietosuoja

 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

 

Juridiikan perusopinnot
 

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Osaamistaso 1-2: Opiskelijalla on perustiedot sopimusten laatimisesta ja siihen liittyvästä juridiikasta.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija osaa laatia soveltaen sopimuksia erilaisiin juridisiin tilanteisiin.

Osaamistaso 5: Opiskelija ymmärtää syvällisesti sopimusten laatimisen tekniikan myynnin ja markkinoinnin erilaisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee alan lainsäädännön.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet

Yritysvierailijoita ja yritysvierailuja

Kansainvälisyys

IPR-oikeudet ovat lähtökohtaisesti kansainvälisiä, eritoten lisenssisopimusten kautta osa yritysten kansainvälistä toimintaa. Myös kilpailuoikeus on sekä kansallista että kansainvälistä toimintaa yrityksen toimintalaajuudesta riippuen

Sisältö

IPR-oikeudet

 • Patenttioikeus, hyödyllisyysmalli, mallioikeus, tavaramerkki, tekijänoikeudet ja niiden lähioikeudet
 • Internetiin liittyvät IPR-kysymykset
 • Lisenssisopimukset

 

Kilpailuoikeus oikeuskäytännön näkökulmasta

 • Määräävän markkina-aseman kielto
 • Kartellit

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa ja markkinointi

Aikataulu
 

Viikko 1  IPR-oikeudet

 

Viikko 2 IPR-oikeudet

 

Viikko 3 Lisenssisopimukset

 

Viikko 4 Kilpailuoikeus

 

Viikko 5 Kilpailuoikeus

 

Viikko 6 Kilpailuoikeus

 

Viikko 7 Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

 

Viikko 8 Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

 

 

Oppimistavat

 

Lähiopetus, etäopetus, virtuaaliopiskelu

 

 

Arviointitavat

 

Tentti 0-5

Oppimistehtävät Hyväksytty/Hylätty
 

Vastuuopettaja(t)

 

Christina Karlia-Palomäki
 

 

 

Oppimateriaalit

 

Oesch-Pihlajamaa-Sunila: Patenttioikeus. 3. uudistettu paino. Helsinki: Talentum, 2014

 

Aalto-Setälä,  Aine, Lehto, Piekkala, Stenborg, Virtanen: Kilpailunrajoitukset – lainsäädäntö käytännössä. 5. uudistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma, 2016