Olet täällä

Yritystä uralle -tapahtumat

Yritystä uralle -tapahtumat

Tunnus: JSU8HH100E
Laajuus: 5 op
Ajoitus: HOPS:n mukaan
Kieli: suomi
OPS: kaikki koulutusohjelmat

Opintojakson taso: perus- tai ammattiopinnot HOPS:n mukaan
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijan suositeltava suomen kielen taito on noin tasolla B1 Eurooppalaisen viitekehyksen asteikolla. Tämä opintojakso on osa Juurru Suomeen (JSU8HH100) -opintokokonaisuutta. 

Sisältö

Opiskelija osallistuu ryhmässä tapahtumien ja seminaarien suunnitteluun ja järjestelyihin. Opiskelija raportoi tapahtumista eri tavoin ja eri kohderyhmille.

Osaamistavoitteet

Osaamistaso 1-2:
Opiskelija 

 • tarvitsee paljon tukea tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä
 • toimii eri rooleissa
 • osaa suunnitella ja toteuttaa tapahtumiin liittyvää viestintää ja yhteydenpitoa tuetusti
 • osaa raportoida tapahtumista suomeksi ohjatusti

Osaamistaso 3:
Opiskelija 

 • osaa suunnitella ja järjestää ryhmässä onnistuneen tapahtuman 
 • toimii aktiivisesti eri rooleissa
 • osaa ennakoida, suunnitella ja toteuttaa tapahtumiin liittyvää viestintää ja yhteydenpitoa

ymmärrettävällä suomen kielellä

 • osaa arvioida tapahtuman onnistumista yhdessä ryhmän kanssa
 • osaa raportoida tapahtumista suomeksi

Osaamistaso 5:
Opiskelija 

 • osaa suunnitella ja järjestää ryhmässä onnistuneen tapahtuman 
 • toimii aktiivisesti ja vastuullisesti eri rooleissa
 • osaa ennakoida, suunnitella ja toteuttaa tapahtumiin liittyvää viestintää ja yhteydenpitoa hyvällä suomen kielellä ja monipuolisesti
 • osaa arvioida tapahtuman onnistumista 
 • osaa raportoida tapahtumista suomeksi käyttäen myös digitaalisia kanavia.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla työskennellään läheisessä yhteistyössä työelämäedustajien kanssa. Opintojakso sisältää toimeksiantona kaksi seminaaria ja pienempiä tapahtumia.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

Oppimistavat

Monimuotokurssi: alkutapaaminen + vaihteleva määrä lähiopetusta ja ohjausta + tehtävät ja niiden purku ja esittely.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja(t)

Pia Kiviaho-Kallio, Pasila

Birgitta Nelimarkka, Haaga