Olet täällä

Hankeviestintä

Hankeviestintä

Tunnus: JSU8HH100D
Laajuus: 3 - 5 op
Ajoitus: HOPS:n mukaan
Kieli: suomi
OPS: kaikki koulutusohjelmat
Opintojakson taso: perus- tai ammattiopinnot HOPS:n mukaan
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijan suomen kielen taito on vähintään tasolla B1 eurooppalaisen viitekehyksen asteikolla. Tämä opintojakso on osa Juurru Suomeen (JSU8HH100) -opintokokonaisuutta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • tuottaa suomenkielistä tekstiä ja/tai visuaalista sisältöä lehteen
  • ideoida aiheita ja editoida tekstejä yhteistyössä ryhmän kanssa
  • hankkia tietoa lehtijuttuja varten
  • pohtia osaamistaan ja kehittymistään

Arviointi

Arvosana 1
Opiskelija osallistuu jonkun verran yhteiseen lehtiprojektiin. Hän osaa kirjoittaa suomenkielisen tekstin, joka kuitenkin vaatii vielä paljon editointia. Opiskelija osaa reflektoida toimintaansa.

Arvosana 3
Opiskelija osaa tuottaa ja editoida lähes julkaisukelpoista materiaalia, osallistuu yhteiseen lehtiprojektiin aktiivisesti ja noudattaa aikatauluja. Opiskelija osaa reflektoida toimintaansa ja oppimiaan asioita.

Arvosana 5
Opiskelija osaa tuottaa julkaisukelpoista sisältöä, ottaa vastuuta yhteisestä lehtiprojektista, ideoi aktiivisesti sisältöä ja tunnistaa eri julkaisujen kielen ja tyylin vaatimukset. Opiskelija asettaa itselleen tavoitteita, reflektoi oppimaansa ja kehittymistarpeitaan.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Sisältö

Ryhmässä tehdään lehteä ja verkkolehteä, joissa julkaistaan hankkeesta kertovaa sisältöä: juttuja ja kuvia tapahtumista, tarinoita suomalaisesta työelämästä, yrityksistä ja opiskelijoista. Tällä opintojaksolla on myös yhteinen blogi, johon opiskelijat kirjoittavat omia tekstejä.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla työskennellään läheisessä yhteistyössä työelämäedustajien kanssa. Opintojakso sisältää vierailuja työpaikalle ja työelämävierailijoita.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

Oppimistavat

Osallistuminen lehden ja blogin tekemiseen. Opiskelija voi olla mukana koko lukuvuoden tai vain yhden lukukauden (syys- tai kevätlukukauden). Hän voi toimia lukuvuoden aikana kirjoittajana, editoijana ja/tai päätoimittajana. Opintopisteet kertyvät työtuntien perusteella.

Arviointitavat

Osallistuminen työskentelyyn. Omat tekstit ja tekstien editoiminen. Oppimispäiväkirja ja/tai itsearviointiraportti.

Opintojaksoon sisältyy pakollisena myös oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja(t)

Virve Jalonen, Pasila

Toteutussuunnitelma

Tarkentuu myöhemmin. Opintojakson ensimmäinen tapaaminen on torstaina 30.8. klo 16.45 Pasilan kampuksella (luokka ilmoitetaan myöhemmin).