Olet täällä

Avaimet suomalaiseen työelämään

Avaimet suomalaiseen työelämään

Tunnus: JSU8HH100C

Laajuus: 5 op

Ajoitus: HOPS:n mukaan

Kieli: suomi

OPS: kaikki koulutusohjelmat

Opintojakson taso: perus- tai ammattiopinnot HOPS:n mukaan

Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijan suositeltava suomen kielen taito on noin tasolla B1 eurooppalaisen viitekehyksen asteikolla.

Tämä opintojakso on osa Juurru Suomeen (JSU8HH100) -opintokokonaisuutta.

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdesta osasta, joista opiskelija voi valita toisen tai molemmat. Osa 1 sisältää opinnot:

 • Suomi työympäristönä
 • Yrittäjän Suomi
 • Self-branding
 • Työkalut työnhakuun suomeksi (pitching, CV, somekanavat, videomateriaalit, valokuvat)

Tässä opintojakson osassa on luentoja, vierailuja ja ohjattua itsenäistä työskentelyä. Tämä osa arvioidaan asteikolla 0–5.

Toinen opintojakson osa on

 • Työharjoittelun aikainen suomen kielen tuki

Tässä osassa on henkilökohtaista ohjausta suomen kielen taidon kehittämiseksi työharjoittelun aikana. Tämä osa arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson osa 1

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Osaamistaso 1:
Opiskelija

 • tuntee suomalaisia työmarkkinoita ja yrittäjyyden perusteita jonkin verran
 • tunnistaa omaa osaamistaan ohjatusti
 • osaa laatia työnhakuun tarvittavia asiakirjoja ja muita materiaaleja sekä kertoa itsestään suullisesti tyydyttävällä tasolla
 • viestii suomen kielellä ymmärrettävästi               
 • osallistuu toimintaan ohjatusti

 

 

 

Osaamistaso 3:
Opiskelija

 • tuntee suomalaisia työmarkkinoita ja yrittäjyyden perusteita
 • tunnistaa omaa osaamistaan itsenäisesti
 • osaa hyvin laatia työnhakuun tarvittavia asiakirjoja ja muita materiaaleja sekä kertoa itsestään suullisesti
 • viestii suomen kielellä hyvin               
 • osallistuu toimintaan aktiivisesti ja osoittaa kykyä vastuulliseen työskentelyyn

Osaamistaso 5:
Opiskelija

 • tuntee suomalaisia työmarkkinoita ja yrittäjyyden perusteet hyvin
 • tunnistaa omaa osaamistaan itsenäisesti ja pystyy määrittelemään kehittämiskohteita
 • osaa erinomaisesti laatia työnhakuun tarvittavia asiakirjoja ja muita materiaaleja sekä kertoa itsestään suullisesti
 • viestii suomen kielellä erinomaisesti               
 • osallistuu toimintaan aktiivisesti ja ottaa vastuuta omasta työskentelystään sekä valinnoistaan

Opintojakson osa 2 (Työharjoittelun aikainen kielen tuki)

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty-merkintä edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti työskentelyyn ja suorittaa annetut tehtävät. Opiskelija havainnoi työpaikan kielitaitotarpeita ja osaa arvioida omaa kielitaitoaan suhteessa niihin.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla työskennellään läheisessä yhteistyössä työelämäedustajien kanssa. Opintojakso sisältää vierailuja työpaikalle ja työelämävierailijoita.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
a. Monimuotokurssi: alkutapaaminen + vaihteleva määrä lähiopetusta + tehtävät / verkko + töiden raportointi ja esittely

Opintojaksoon sisältyy pakollisena myös oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Vastuuopettaja(t)

Tuula Jäppinen