Olet täällä

Työelämän verkostoissa toimiminen

Työelämän verkostoissa toimiminen

Tunnus: JSU8HH100B
Laajuus: 3 op
Ajoitus: HOPS:n mukaan
Kieli: suomi
OPS: kaikki koulutusohjelmat

Opintojakson taso: perus- tai ammattiopinnot HOPS:n mukaan
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijan suositeltava suomen kielen taito on noin tasolla B1 Eurooppalaisen viitekehyksen asteikolla. Tämä opintojakso on osa Juurru Suomeen (JSU8HH100) -opintokokonaisuutta.

Sisältö

Opintojakso koostuu opiskelijan vierailuista työelämätaitoja lisääviin seminaareihin ja tapahtumiin.

Opiskelija tekee vierailusuunnitelman, joka hyväksytään ennakkoon. Käyntien jälkeen opiskelija tekee lyhyen raportin ja esittää tulokset sovitulla tavalla ryhmälle. Opiskelijat käyttävät digitaalisia työvälineitä raportoinnissa ja esityksissä.

Vierailujen tueksi pidetään lähiopetusta, jossa esitellään suomalaista bisnesetikettiä ja kulttuuria sekä viestintää työelämässä mm. sähköposti, puhelut. Suomalainen kulttuuri ja tapa toimia tehdään tutuksi yhteisillä vierailuilla mm. poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja teknologisiin vierailukohteisiin ja yrityksiin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Osaamistaso 1: Opiskelija

 • tarvitsee vierailukohteiden valinnassa paljon tukea ja ohjausta
 • osaa kuvailla suomeksi vierailun aikana opittua asiasisältöä heikosti
 • viestii ja kontaktoi suomalaisen bisnesetiketin mukaan jonkin verran                
 • raportoi vierailuista ja tapaamisista suomeksi välttävällä tasolla
 • toimii satunnaisesti tiimissä ja esittää oppimansa ydinasiat niukasti               

Osaamistaso 3: Opiskelija

 • valitsee vierailukohteet itsenäisesti
 • osaa kuvailla suomeksi vierailun aikana opittua asiasisältöä
 • Hallitsee suomalaisen bisnesetiketin mukaista viestintää jonkin verran               
 • raportoi vierailuista ja tapaamisista suomeksi hyvin
 • toimii tiimissä ja esittää oppimansa ydinasiat hyvin ja monipuolisesti

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • Valitsee vierailukohteet itsenäisesti ja pystyy perustelemaan valintansa hyvin
 • osaa kuvailla suomeksi vierailun aikana opittua asiasisältöä erinomaisesti
 • viestii sujuvasti suomalaisen bisnesetiketin mukaan                
 • raportoi vierailuista ja tapaamisista suomeksi erinomaisesti
 • toimii vastuullisesti tiimissä ja esittää oppimansa ydinasiat monimediaisesti

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla työskennellään läheisessä yhteistyössä työelämäedustajien kanssa. Opintojakso sisältää vierailuja työpaikalle ja työelämävierailijoita.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
a. Monimuotokurssi: alkutapaaminen + vaihteleva määrä lähiopetusta + tehtävät / verkko + töiden raportointi ja esittely

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja(t)

Birgitta Nelimarkka