Olet täällä

Radiotyö 2

Radiotyö 2

Tämä opintojakso on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoinen ja tunnistettu soveltuvaksi erityisesti journalismin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vapaavalintaisiin ammattiopintoihin.

 • Tunnus: JOU8KJ128, YAMK-tutkinnossa JOU8YJ008
 • Laajuus: 5 op
 • Ajoitus: 3. – 8. lukukausi
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vapaavalintainen
 • Opetussuunnitelma: JOURA14, JOURA16, YJO17

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Journalistisen kirjoittamisen perusteet (JOU1KJ022) ja Radiotyö 1 (JOU2KJ202  tai JOU8KJ128) suoritettu tai vastaavat tiedot ja taidot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee radiotoimituksen eri toimenkuvat sekä podcastingin perusteet
 • osaa tehdä ja editoida erilaisia radiojuttuja
 • oppii kehittämään omaa radioilmaisuaan, löytämään oman radiopersoonansa
 • osaa käsikirjoittaa radio-ohjelman/podcastin
 • kehittyy radiojuontajana ja -haastattelijana sekä oppii radiotuottajan roolin
 • hallitsee radiostudion sekä itsenäisen radiotyöskentelyn

Sisältö

Radiotyö 1:llä opittujen taitojen syventäminen ja radio-ohjelman tekeminen.
Ryhmä jaetaan neljän hengen toimitusryhmiin, joista jokainen vastaa kahdesta suorasta radiolähetyksestä/podcastista. Kurssin alkupuoliskolla keskitytään syventämään radiotyön taitoja kuten lähetysten suunnittelua, juontamista, radiojuttujen tekemistä ja editointia. Toisella puoliskolla tehdään puhepainotteisia radiolähetyksiä Pasilan radiostudiosta, jotka lähetetään suorana tai jotka tulevat podcasteina toimittajakoulutuksen omaan mediaan www.360journalismia.fi. 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja palaute harjoituksista 25 h
Itsenäinen opiskelu 25 h
Oman oppimisen arviointi ja muiden osallistujien vertaisarviointi 25 h
Radiolähetysten käsikirjoitus, valmistelu ja tekeminen 50 h

Vastuuopettajat

Esko Hatunen
Pauliina Siniauer

Oppimateriaali

Opettajan opintojaksolla jakama materiaali.

Arviointiperusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Kurssin voi suorittaa hyväksytysti tekemällä kaikki kurssiin liittyvät harjoitukset. Hyväksytty suoritus edellyttää myös läsnäolon kurssilla ja vastuun kantamisen suorista radiolähetyksistä.