Olet täällä

Journalism in the Digital Age

Journalism in the Digital Age
  • Tunnus: JOU8KJ125
  • Laajuus: x op
  • Ajoitus: x lukukausi
  • Kieli: englanti
  • Kurssin taso:
  • Kurssin tyyppi:

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei sidonnaisuuksia

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

  • h

Opintojakson sisältö

  • en

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla

Kansainvälisyys

Kurssin

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tiimityö x t / viikossa xx tuntia
Itsenäinen opiskelu xx tuntia
Oman oppimisen arviointi 1h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

M

Vastuuopettaja(t)

Wallace Reynolds

Oppimateriaalit

O

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen ja arvioinnissa sovelletaan koulutusohjelman arviointitaulukkoa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Arviointi on jatkuva prosessi, jossa itsearviointi yhdistyy jutuista ja muista tehtävistä saatavaan opettajan ja ryhmän palautteeseen. Jokaisesta opintojakson osasta annetaan arvosana erikseen.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.