Olet täällä

Tiedostava muutos ja Mindfulness

Tiedostava muutos ja Mindfulness

Tunnus:         JAT8LU012
Laajuus:        5 op
Ajoitus:          2.-6. lukukausi
Kieli:              suomi
Taso:             syventävät ammattiopinnot
Tyyppi:          vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja. Se sopii hyvin yhdistettäväksi JAT8LU010 opintojakson kanssa, mutta sen voi suorittaa myös itsenäisenä kokonaisuutena.

Tausta

Tämän päivän johtamisen haaste ja mahdollisuus on muutos. Toimiminen jatkuvassa muutoksessa pitää sisällään kyvyn sietää epävarmuutta ja keskeneräisyyttä sekä tunnistaa mahdollisuuksia. Strategian eläminen arjessa edellyttää tilaa nähdä ja toimia tässä ja nyt. Tärkeän tunnevoiman hyödyntäminen kestävästi edellyttää myös, että yksilö kykenee olemaan tunnetilojensa kanssa, jolloin niitä ei tarvitse tukahduttaa. Tämän hallitseva yksilö havaitsee helpommin muutoksen luomat mahdollisuudet ja pystyy niitä hyödyntämään. Näin myös organisaatio muuntuu ja kehittyy.

Mindfulness on yhä enenevässä määrin valunut johtamisen ytimeen. Tutkimukset osoittavat, että läsnäolo ja tähän hetkeen fokusoiva meditaatio hiljentää mieltä, vähentää stressiä ja parantaa johtamisen ja päätöksenteon fokusta. Lisääntynyt henkinen kestävyys ja liikkumatila ovat hyvä pohja luottamusta lisäävälle myötätunnolle ja erilaisuuden kunnioittamiselle.

Sisältö ja oppimistavoitteet

Ryhmätapaamisien ja itsenäisen harjoittelun kautta osallistuja luo edellytyksiä seuraavankaltaiselle osaamiselle:

  • osata olla omien tunteiden ja tuntemusten kanssa ja ottaa niistä vastuu
  • osata nähdä asiat sellaisina kun ne ovat
  • ostata tunnistaa omat ajattelu- ja toimintatavat ja osata päästää niistä irti
  • osata tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia itse ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista ja kehityksestä
  • osata luoda suotuisia olosuhteita tässä hetkessä muutoksen mahdollistamiseksi

Säännöllisten ja toistuvien muodollisten harjoitteiden kautta osallistuja luo pohjaa läsnäolon, tietoisuuden ja hyväksynnän siirtymiseen arkeen. Henkisen kestävyyden kautta luodaan parempia edellytyksiä henkilöstä itsestä kumpuavalle merkitykselliselle ja luovalle toiminnalle, joka puolestaan luo kestävämpää muutosta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Metodit:
Mindfulness © – perustana 8 viikon ohjelma (jooga-, hengitys- ja mietiskelyharjoitukset)
Co Creative Process™ (Uudelleen suuntautumisen voimapyörä)

Toteutustapa

8 lähijaksoa joista 4 toteutuvat touko/kesäkuussa ja 4 elo/syyskuussa. Itsenäistä harjoitusta kesän (kurssin) aikana kurssiin kuuluvien äänitteiden avulla tavoitteena luoda oma rutiini harjoittelulle.

Mahdollistaja

Monica Åberg (KTM, lehtori, Mindfulness- ja CoCreate Process ohjaaja)

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan lähiopetukseen osallistumisen ja reflektointipäiväkirjan perusteella.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.