Olet täällä

Ohjelmoinnin harjoitukset

Ohjelmoinnin harjoitukset

Tunnus: ICT8TA001 
Laajuus: 2 op
Lukukausi:  1. lukukausi 
Opetuskieli:  suomi 
Opintojakson taso:  perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei edellytetä aikaisempia opintoja.  Kurssi toimii Ohjelmointi-kurssin tukena.

Opintojakson tavoite

Opintojakson aikana opiskelija saa lisäharjoitusta ohjelmointiin.

Opintojakson sisältö

Opintojakson sisältö noudattaa Ohjelmointi-kurssin viikkotehtävien mukaista etenemistä.

Oppimateriaali 

  • opettajan antamat tehtävä
  • kirjamateriaalina käytetään kirjaa Mika Vesterholm & Jorma Kyppö, Java-ohjelmointi, Talentum, 2006 (tai uudempi)
  • Deitel & Deitel: Java™ How to Program Sixth Edition, Prentice Hall 2005 (myös muut versiot käyvät)                         

Vastuuopettaja            

NN, Malmi

Arviointi

Opintojakso on suoritettu hyväksytysti, jos opiskelija on mukana vähintään puolella harjoituskerralla.

Oman oppimisen arviointitehtävä (1 h) ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.