Olet täällä

Business in Northern Dimension

Business in Northern Dimension

Tunnus: IBU8LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi ja englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuuden muihin opintojaksoihin

Opintojakso on tarkoitettu liiketalouden tradenomiopiskelijoille sekä Haaga-Helian vaihto-opiskelijoille.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla käydään läpi Euroopan pohjoista ulottuvuutta (Northern Dimension) sekä Suomen lähialueiden merkitystä EU:n talousalueelle ja Itämeren alueelle. Opiskelija oppii ymmärtämään, mikä Northern Dimension on ja alueen taloudellisen merkityksen Euroopan Unionille sekä sen lähialueille.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan naapurimaittemme liike-elämään ja kulttuuriin sekä tehdään ryhmätyönä markkinointitutkimus. Opintojaksoa suositellaan myös Venäjälle tai Baltian maihin opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun aikoville opiskelijoille.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso on kolmepäiväinen intensiivijakso, joka järjestetään Vallilan toimipisteessä kevätlukukaudella. Opintojaksolla on vierailevia luennoitsijoita koulumme partnerioppilaitoksista, tehdään ryhmätöitä ja yksi yhteinen yritysvierailu. Ennakkotehtävä on paikallisiin yrityksiin tehtävä tutkimus, joka esitetään muille opintojakson opiskelijoille. Kurssin lopuksi tehdään kurssipäiväkirja oppimisesta.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja(t)

-

Oppimateriaalit

Opettajien jakama ajankohtainen materiaali

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Ennakkotehtävä ja sen esitys
Markkinointitutkimus ja sen esittäminen
Oppimispäiväkirja

Seminaarissa on läsnäolopakko.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.