Olet täällä

Saksan kielen rakenteet (virtuaalikurssi)

Saksan kielen rakenteet (virtuaalikurssi)

Tunnus: GER8LH009
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Kieli: suomi ja saksa
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötasot ja sidonnaisuudet

Saksan kielen perusteet 1 ja 2 sekä Saksan jatko 1 -opintojaksot (= GER8LH001, GER8LH002, GER8LH003 ja GER8LH004)

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason A2/B1.

Opiskelija

  • oppii saksan kielen rakenteet
  • kielioppi auttaa opiskelijaa ilmaisemaan asiat selkeämmin ja kieliopin kautta opitut rakenteet pysyvät paremmin pitkäaikaismuistissa.

Sisältö

Moodlesta löytyy kaikki tarvittava oppimateriaali, so. saksan peruskielioppi ja tehtävät.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Täysin virtuaalinen toteutus. Kirjoitustehtävät palautetaan opettajalle Moodlen kautta annetun aikataulun mukaan. Täydennys- ja monivalintatehtävät palautetaan suoraan Moodleen viimeistään palautuspäivämääränä.

Oman oppimisen arviointi 1 h.

Vastuuopettaja

Pirjo Takanen-Körperich

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva verkkomateriaali

Arviointiperusteet

Kurssin suoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksytty suoritus aikataulun mukaisesti sekä hyväksytysti suoritettu tentti. Arviointi: hyväksytty/hylätty.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.