Olet täällä

Ravintolaranska

Ravintolaranska

Tunnus: FRE1RR001
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 2. vuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa hyödyntää ranskankielisiä ruokalistoja ja -ohjeita
• tuntee klassisen ranskalaisen keittiön ruokia sekä ymmärtää ranskalaisen keittiön merkityksen alalla
• hallitsee klassikkoruokien ja yleisimpien viinien ääntämisen
• tuntee ranskankielisiä ammattinimikkeitä
• ymmärtää monipuolisen ja -tasoisen kielitaidon merkityksen

Sisältö
• ruokasanaston muodostamisen periaatteet
• ranskankieliset ruokalistat ja menut
• gastronomisia termejä: klassikkoruoat
• ranskalainen ruokakulttuuri ja viinialueet
• ranskankieliset ruokablogit ja verkkosivut

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia. Ranskan alkeisopinnot suorittaneille suositellaan tämän kurssin sijaan vapaasti valittavaa opintojaksoa Gastronomian ranskaa (FRE8RH024), 3op.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Osaa nimetä keskeisimmät klassikkoruoat ja viinialueet ranskaksi. Osaa hakea tietoa ranskalaisesta ruokakulttuurista verkkolähteistä ja ammattilehdistä. Ymmärtää ranskalaisen ruokakulttuurin merkityksen alalla.

Arvosana 3
Osaa muokata apuneuvojen kanssa yksinkertaisia ruokalistoja ranskasta suomeksi ja ääntää ruokien ja juomien nimiä ymmärrettävästi. Tunnistaa tärkeimmät klassikkoruoat ja raaka-aineiden ranskankieliset vastineet. Osaa valita tarkoituksenmukaiset lähteet tiedonhakuun. Osaa esitellä ranskalaista ruokakulttuuria suomeksi.

Arvosana 5
Osaa ääntää oikein gastronomiset termit ruokien ja juomien osalta. Osaa laatia ranskankielisen menuehdotuksen sanakirjan kanssa. Soveltaa tiedonhakuun monipuolisia lähteitä ranskankielisten ruokasivustojen, blogien, verkkosanakirjojen ja -julkaisujen sekä ammattikirjallisuuden muodossa. Osaa tulkita ranskankielistä reseptiikkaa suomeksi. Osaa analysoida ranskalaisen ruokakulttuurin ilmiöitä.

Työelämäyhteydet
Käytetään oppimistehtävien materiaalina opiskelijoiden työpaikkojen ruokalistoja esimerkiksi käännöstehtävissä.

Kansainvälisyys
Hyödynnetään ranskankielistä materiaalia ja tietolähteitä. Opintojakson suorittaminen valmentaa harjoitteluun ranskankielisessä ravintolaympäristössä tai vaihto-opintoihin ranskankielisessä maassa.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivätoteutuksena
b. Oppimistehtävä(t)
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Marjaana Mäkelä, Haaga