Olet täällä

Urheilu- ja hyvinvointialan yrittäjyys

Urheilu- ja hyvinvointialan yrittäjyys

Tunnus: ENT4LH102
Laajuus: 10 op
Ajoitus: sl/kl (16 vko toteutus)
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma
Opintojakson taso:
Opintojakson tyyppi:

 

Moduulin kuvaus

Urheilu- ja hyvinvointialan yrittäjyys -moduulin opintojen tavoitteena on oppia menestyksekkään liiketoiminnan ominaispiirteet urheilu- ja hyvinvointialalla. Opintojen aikana verkostoidutaan urheilijoiden sekä urheilu- tai hyvinvointiliiketoiminnasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on löytää kullekin sopiva tapa yhdistää urheilu ja yrittäjyys tuotteistamalla oma urheilu- tai hyvinvointiosaaminen. Moduulin opintojen jälkeen urheilijalla/opiskelijalla on valmiudet hyödyntää urheilun parissa saamaansa osaamista yritysmaailmassa sekä viedä omaa ideaansa eteenpäin kohti toteuttamiskelpoista liiketoimintaa. Opinnot kehittävät myös opiskelijan mahdollisuuksia työskennellä palkkatyössä urheilu- tai hyvinvointiliiketoiminnan aloilla.

 

Moduulin osat

Urheilu-/hyvinvointitapahtuman järjestäminen

Urheilu-/hyvinvointiliiketoiminnan mahdollisuudet ja urheiluseuran liiketoimintaosaaja

 

Urheilu-/hyvinvointitapahtuman järjestäminen (5 op)

 • Urheilu- tai hyvinvointitapahtuman järjestäminen
 • Tapahtumajärjestämisen ansaintalogiikan ymmärtäminen
 • Urheilu- ja hyvinvointiliiketoiminnan perusteiden ymmärtäminen
 • Urheilu- ja hyvinvointiliiketoiminnan tarjoamien mahdollisuuksien havaitseminen
 • Oman osaamisen tuotteistaminen
 • Liikeideoiden kehittäminen

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2:

 • Tunnistaa yrittäjämäisyyden merkityksen tapahtumaa järjestettäessä
 • Tunnistaa tapahtuman systemaattisen ansaintalogiikan rakentamisen vaiheet
 • Tunnistaa kilpailevia toimijoita markkinoilta
 • Osaa laatia tapahtuman projektisuunnitelman
 • Tuntee sponsoroinnin käsitteenä sekä ymmärtää sponsoriyhteistyön merkityksen urheilu- tai hyvinvointitapahtumalle
 • Tunnistaa yhteistyön merkityksen tapahtumaa järjestettäessä 
 • Osaa arvioida omaa oppimistaan prosessin aikana

 

Osaamistaso 3-4:

 • Ymmärtää kokonaisvaltaisesti yrittäjämäisyyden merkityksen tapahtumaa järjestettäessä
 • Ymmärtää kokonaisvaltaisesti tapahtuman systemaattisen ansaintalogiikan rakentamisen vaiheet
 • Tunnistaa ja osaa analysoida kilpailevia toimijoita markkinoilta
 • Osaa laatia tapahtuman projektisuunnitelman ja tunnistaa järjestettävän tapahtuman kilpailuedun 
 • Ymmärtää sponsoroinnin käsitteenä sekä ymmärtää sponsoriyhteistyön merkityksen urheilu- tai hyvinvointitapahtumalle
 • Tunnistaa yhteistyön merkityksen tapahtumaa järjestettäessä ja osaa analysoida yhteistyön tuomaa lisäarvoa 
 • Osaa arvioida analyyttisesti omaa oppimistaan prosessin aikana

 

Osaamistaso 5:

 • Ymmärtää kokonaisvaltaisesti yrittäjämäisyyden merkityksen tapahtumaa järjestettäessä ja omaa kyvyt järjestää vastaavan tapahtuman tulevaisuudessa itsenäisesti
 • Ymmärtää syvällisesti tapahtuman systemaattisen ansaintalogiikan rakentamisen vaiheet
 • Tunnistaa ja osaa analysoida syvällisesti kilpailevia toimijoita markkinoilta
 • Osaa laatia kattavasti tapahtuman projektisuunnitelman ja tunnistaa järjestettävän tapahtuman kilpailuedun 
 • Ymmärtää kattavasti sponsoroinnin käsitteenä sekä ymmärtää sponsoriyhteistyön merkityksen urheilu- tai hyvinvointitapahtumalle
 • Tunnistaa yhteistyön merkityksen tapahtumaa järjestettäessä ja osaa analysoida kattavasti yhteistyön tuomaa lisäarvoa 
 • Osaa arvioida analyyttisesti omaa oppimistaan prosessin aikana
 • Osaa ottaa johtavaa roolia tapahtumaa järjestettäessä

 

Arviointitavat

 • 50 % projektisuunnitelma ja projektin toteuttaminen
 • 50 % oppimispäiväkirja

 

Urheilu- ja hyvinvointiliiketoiminnan mahdollisuudet ja urheiluseuran liiketoimintaosaaja 5 op (kl)

Tässä moduulin osassa perehdytään yrittäjyyden ja menestyvän liiketoiminnan perusteisiin urheilu- ja hyvinvointialalla. Lisäksi opitaan havaitsemaan erilaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja kehittämään liikeideaa liiketoimintamallin ja liiketoimintasuunnitelman avulla. Osiossa myös tutustutaan seuratoiminnan/hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden myynninedistämiseen sekä urheiluseurojen toimintaan, varainhankintaan ja taloudenhoitoon.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2:

 • Tunnistaa yrittäjämäisen toiminnan merkityksen urheiluseuralle sekä aloittavalle yritykselle
 • Tunnistaa urheilu- tai hyvinvointiliiketoiminnan mahdollisuuksia
 • Tunnistaa ansaintalogiikan rakentamisen vaiheet seuralle ja aloittavalle urheilu- tai hyvinvointiliiketoiminnan alalle suuntaavalle yritykselle
 • Tunnistaa kilpailevia toimijoita markkinoilta
 • Tunnistaa urheiluseuran tai hyvinvointialan liiketoiminnallisia kehitystarpeita
 • Tuntee sponsoroinnin käsitteenä sekä ymmärtää sponsoriyhteistyön merkityksen urheiluseuralle tai hyvinvointiliiketoiminnalle
 • Osaa arvioida omaa oppimistaan prosessin aikana

 

Osaamistaso 3-4:

 • Osaa toimia yrittäjämäisesti urheiluseuroissa ja aloittavassa yrityksessä
 • Tunnistaa ja osaa analysoida urheilu- tai hyvinvointiliiketoiminnan mahdollisuuksia
 • Ymmärtää kokonaisvaltaisesti ansaintalogiikan rakentamisen vaiheet seuralle ja aloittavalle urheilu- tai hyvinvointiliiketoiminnan alalle suuntaavalle yritykselle
 • Tunnistaa ja osaa analysoida kilpailevia toimijoita markkinoilta
 • Tunnistaa kokonaisvaltaisesti urheiluseuran tai hyvinvointialan liiketoiminnallisia kehitystarpeita
 • Tuntee sponsoroinnin käsitteenä sekä ymmärtää sponsoriyhteistyön kokonaisvaltaisesti merkityksen urheiluseuralle tai hyvinvointialan yritykselle
 • Osaa arvioida analyyttisesti omaa oppimistaan prosessin aikana

 

Osaamistaso 5:

 • Osaa toimia  kokonaisvaltaisesti yrittäjämäisesti urheiluseuroissa ja aloittavassa yrityksessä
 • Ymmärtää syvällisesti urheilu- tai hyvinvointiliiketoiminnan mahdollisuuksia
 • Osaa rakentaa seuralle ja aloittavalle yritykselle kestävän ansaintalogiikan mallin
 • Tunnistaa ja osaa analysoida syvällisesti kilpailevia toimijoita markkinoilta
 • Tunnistaa kokonaisvaltaisesti urheiluseuran tai hyvinvointialan liiketoiminnallisia kehitystarpeita ja osaa etsi ratkaisuja kyseisiin tarpeisiin
 • Ymmärtää kattavasti sponsoroinnin käsitteenä sekä ymmärtää sponsoriyhteistyön merkityksen urheiluseuralle tai hyvinvointialan yritykselle
 • Osaa arvioida analyyttisesti omaa oppimistaan prosessin aikana
 • Osaa ottaa johtavaa roolia tapahtumaa järjestettäessä

 

Arviointitavat

 • 50 % projekti
 • 50 % esitys

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Moduuli soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille koulutusohjelmasta riippumatta. Moduulin opintoihin voi tulla missä vaiheessa opintoja tahansa eikä omaa ideaa tarvitse olla. Moduulin opinnot sopivat hyvin myös sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole itse kiinnostuneita yrittäjän urasta vaan, jotka uskovat tulevaisuudessa työskentelevänsä pienyrityksessä tai pienyrittäjien sidosryhmän palveluksessa. Haaga-Helian Start Up School -opintoja voidaan joustavasti sisällyttää osaksi Yrittäjyys ja verkostot -suuntautumisopintoja.  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet

Moduulin osassa tehdään tiivistä yhteistyötä urheilu- ja hyvinvointialan toimijoiden kanssa.

 

Kansainvälisyys

Opinnoissa vierailee kansainvälisiä luennoitsijoita. Tutustuminen kansainväliseen tapahtumaan on myös mahdollista.

 

Aikataulu

Urheilu- ja hyvinvointitapahtuman järjestäminen 5 op

Viikko 1 Johdanto opintojaksolle, esimerkkejä urheilu- ja hyvinvointiliiketoiminnan alalta, alumnien ja alumniyrittäjien kokemukset

Viikko 2 Tapahtumaprojektin toteutussuunnittelu ja aikataulu

Viikko 3 Pienyrityksen markkinointisuunnittelu

Viikko 4 Myyntityön suunnittelu ja toteutus pienyrityksessä: yritysmyynti (BtoB), kuluttajamyynti (BtoC)

Viikko 5 Budjetointi, kannattavuus ja kannattavuuden seuranta

Viikko 6 Tapahtumaprojektin käytännönjärjestelyt

Viikko 8 Tapahtuman toteuttaminen, tapahtuman palaute ja yhteenveto  

 

Urheilu-/hyvinvointiliiketoiminnan mahdollisuudet ja urheiluseuran liiketoimintaosaaja 5 op

A: Urheilu- ja hyvinvointiliiketoiminnan mahdollisuudet

Viikko 1 Yrittäjyyden perusteet, menestyvän liiketoiminnan elementit ja liiketoimintamallin ja liiketoimintasuunnitelman rakenne

Viikko 2 Urheilu- ja hyvinvointiliiketoiminnan mahdollisuudet; vierailevia luennoitsijoita

Viikko 3 Omien toiveiden kartoittaminen ja oman liikeidean kehittäminen

Viikko 4 Liikeideoiden tuotteistaminen

Viikko 5 Liikeidean esittäminen

B: Urheiluseuran ja hyvinvointiyrityksen liiketoimintaosaaja

Viikko 6 Seuratoiminnan/hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden myynninedistäminen

Viikko 7 Urheiluseuran varainhankinta/liiketoiminnan rahoitus ja taloudenhoito

Viikko 8 Seuran/yrityksen sopimukset ja muut oikeudelliset käytännön asiat  

 

Oppimistavat

 • Lähiopetus
 • Oppimistehtävät
 • Projektityöskentely
 • Itsenäinen työskentely

 

Vastuuopettaja

Ville Hanni

 

Oppimateriaalit

 

Alaja, E. & Forssell, C. 2004. Tarinapeliä – sponsorin käsikirja – sponsoroinnin perusteet ja käytännön toimintaohjelma. Suomen Urheilumuseosäätiön julkaisuja n:o 29. Suomen Urheilumuseosäätiö. Helsinki

 

Alaja, E. 2000. Arpapeliä? Urheilumarkkinoinnin käsikirja. Suomen urheilumuseosäätiö. Helsinki.

 

Beech, J. & Chadwick, S. 2013. The Business of sport management. 2. painos. Harlow. Pearson

 

Itkonen, H., Ilmanen, K. & Matilainen, M. 2007. Urheilun sponsorointi Suomessa. Jyväsky-län yliopisto. Liikuntatieteen laitos. Jyväskylä.

 

Pekkala, A. 2011. Mestaruus pääomana Huippu-urheilun tuottama pääoma yrittäjäksi ryhtymisen kannalta. Jyväskylän yliopisto. JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS 107. Jyväskylä. 184 s.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4521-3

 

Preston, C. A. 2012. Event Marketing – How To Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, and Expositions. 2. painos. John Wiley & Sons. New Jersey.

 

Shank, M. & Lyberger, M. 2015. Sports marketing – a strategic perspective. 5. painos. Routledge. New York

 

Sippola, P. 2014. Liikuntabisnes/Käsikirja liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjälle. Myllylahti./tunnin kirja 2. 159s

 

Valanko, E. 2009. Sponsorointi – Yhteistyökumppanuus strategisena voimana. Talentum. Helsinki.

 

Muuta moduulin aikana sovittavaa materiaalia.