Olet täällä

Englannin kielioppi ja rakenteet

Englannin kielioppi ja rakenteet

Tunnus: ENG8TN062
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
kieli: suomi/englanti
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Kurssin alussa on lähtötasokoe jonka perusteella kurssista voi saada vapautuksen. Opintopisteet tulevat ainoastaan kurssin hyväksytysti suorittaneille.

Kuvaus

Kurssilla kerrataan englannin lukiotason kielioppia sekä tietojenkäsittelyn perussanastoa.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy nostamaan englannin kielen taitonsa koulutusohjelman muiden kurssien edellyttämälle tasolle.

Sisältö

  • aikamuodot
  • artikkelit
  • epäsuora esitys
  • passiivi
  • prepositiot
  • relatiivilauseet
  • ICT-sanasto

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Omatoiminen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Riitta Blomster, Pasila
Eija Hansén, Pasila

Arviointiperusteet

Verbikoe 70 % oikein.
Loppukoe 50 % oikein.
Hyväksytty suoritus edellyttää kokeen läpäisyä em. kriteerein.
Arvosana: hylätty/hyväksytty
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.