Olet täällä

Verkkokauppa liiketoimintamallina

Verkkokauppa liiketoimintamallina

Tunnus:CUS8LH102
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Opintojakso perehdyttää opiskelijan verkkokaupan rakentamiseen, päivittäiseen toimintaan sekä markkinointiin. Opiskelija tuntee verkkokaupan merkityksen yrityksen jakelukanavana, liiketoiminnallisena toimitapana ja verkkokaupan perustamisen osa-alueet. Oppimisessa painottuu verkkokaupan asiakaslähtöisten prosessien hallinta sekä verkkokaupan markkinointi.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Osaamistaso 1-2: 

Opiskelija

 • tuntee verkkokaupan osa-alueiden kokonaisuuden 
 • tiedostaa kilpailun ja kysynnän merkityksen toiminnan perustana 
 • tunnistaa verkkokaupan rakentamisen perusteet
 • osallistuu projektiryhmän toimintaan 

 

Osaamistaso 3-4: 

Opiskelija

 • tunnistaa suunnitteluprosessiin liittyvät keskeiset mittarit 
 • osaa ottaa huomioon kilpailun ja kysynnän suunnittelun lähtökohtina 
 • osaa hyödyntää pääosin suunnittelun verkkokaupan ja –markkinoinnin prosessia
 • osaa toimia ryhmässä ja tuo panoksensa verkkokauppa projektin toteutuksessa

 

Osaamistaso 5:  

Opiskelija

 • osaa suunnitella kokonaisvaltaisesti verkkokaupan
 • osaa soveltaa kilpailu- ja kysyntätekijöitä suunnittelun perustana 
 • osaa ottaa suunnittelussa huomioon kannattavuusnäkökulmat perustellusti 
 • osaa tehdä monipuolisesti verkkokaupan markkinointia
 • ottaa vastuuta projektityhmän johtamisesta ja työn etenemisestä aktiivisesti 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 
 

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).  

 

Työelämäyhteydet  
 

Opintojaksolla voidaan tehdä yritysten verkkokauppojen kehityshankkeita 

 

Kansainvälisyys 
 

Kansainvälisyys huomioidaan oppimateriaaleissa. Toimeksiantoihin voi liittyä kansainvälinen ulottuvuus. 

 

Aikataulu  
 

Viikko 1 -2

Verkkokauppa liiketoimintamallina ja markkinoinnin jakelukanavana

Verkkokaupan kilpailukyvyn perusteet

Verkkokaupan perustaminen

 

Viikko 3-4 

Tuotevalikoiman suunnittelu ja hallinta

Verkkokaupan maksutavat ja logistiikka

 

Viikko 5-6  

Verkkokaupan ohjelmistoratkaisut

Verkkokaupan asiakasryhmät ja segemtnointi

 

Viikko 7-8

Palvelujen markkinoinnin suunnittelun keinot ja työkalut.

Markkinoinnin suunnittelu, analytiikka ja kohdentaminen

Jälkimarkkinointi

Verkkokaupan juridiikka

 

Viikko 9 (Intensiiviviikko)

Ohjattu verkkokauppojen rakentaminen + projektiesitykset

 

 

Oppimistavat  

 

Päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen 

 

Arviointitavat 
 

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen verkkokaupan rakentamisprojektiin (30%) ja projektityöhön 70 %

 
Vastuuopettaja(t) 
 

Marko Mäki 

 

Oppimateriaalit 
 
Päivitetään myöhemmin.