Olet täällä

HAAGA-HELIA kuoro

HAAGA-HELIA kuoro

Tunnus: CUL8LH022
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Opetuskieli: suomi/englanti
Opintojakson taso:
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Oppimistavoitteet

Opiskelija

  • oppii kehittämään äänenmuodostusta sekä laulu- ja esiintymistaitoa
  • ylläpitää ja parantaa henkistä vireyttään.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan koti- ja ulkomaiseen sekakuoromusiikkiin ja harjoitellaan lauluja esiintymisiä varten. Opintojakso sisältää musiikin teorian alkeita kuorolauluun soveltuvilta osin sekä äänenmuodostusta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 81 h, 2,5 h viikossa
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja(t)

Pertti Rasilainen

Oppimateriaalit

Materiaali jaetaan lähiopetustunneilla.

Arviointitavat

Hyväksytty/hylätty.

Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista esiintymisiin ja 80 prosenttiin harjoitustunneista kahden peräkkäisen lukukauden aikana.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.