Olet täällä

Mainoskirjoittaminen

Mainoskirjoittaminen

Tunnus: COM8LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opiskelija ymmärtää mainoskirjoittamisen prosessina, jonka lähtökohtana ovat mainostajan tavoitteet. Hän osaa käyttää luovan suunnittelun ja ideoinnin menetelmiä.  Hän ymmärtää mainosviestin vastaanottamiseen vaikuttavat tekijät. Opintojakson aikana opiskelija kokoaa töistään esittelykelpoisen portfolion.

Sisältö

  • Mainoskirjoittamisen peruskäsitteet
  • Mainonnan suunnitteluprosessi
  • Luova suunnittelu ja ideointimenetelmät
  • Mainoskirjoittamisen strategiat ja tekniikka

Työelämäyhteydet

Mainostoimistovierailut ja vierailuluennot

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, yritysvierailut ja vierailuluennot, mainosprojekti ryhmätyönä

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Anne Korkeamäki

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet

Harjoitukset  50 %
Mainosprojekti  50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arviointikriteerit

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

 

1 (40 % tavoitteesta)

3 (70 % tavoitteesta)

5 (90 % tavoitteesta)

Opiskelijan aktiivisuudessa on runsaasti toivottavaa. Portfolion teksteissä on sisällöllisiä, tyylillisiä ja kielellisiä puutteita ja ulkoasu kaipaa vielä runsaasti työstämistä. Myöhässä palautettu portfolio tuottaa aina arvosanaksi ykkösen.

Opiskelijan työskentely on aktiivista ja kannustavaa. Portfoliossa on kaikki tarvittavat tekstit, mutta muokkauksessa ja viimeistelyssä on jonkin verran puutteita. Tekstit ovat toimivia, mutta rohkeutta ja omaperäisyyttä tarvitaan enemmän.

Opiskelijan työskentely on erittäin aktiivista, innostunutta ja kannustavaa. Portfolion tekstit ovat palautteen perusteella muokattuja ja huolellisesti viimeisteltyjä. Sisältö on mielenkiintoinen ja ratkaisut erottuvia. Portfolio muodostaa yhtenäisen ja edustavan kokonaisuuden, jota sellaisenaan voi käyttää työnäytteenä.