Olet täällä

Messut, näyttelyt ja tapahtumat

Messut, näyttelyt ja tapahtumat

Tunnus: BUS8LH106
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija messujen ja näyttelyiden käyttöön markkinoinnin menekin edistämisessä.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija osallistuu messu- tai näyttelyprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Työelämäyhteydet

Messu- tai näyttelyprojekti tehdään yhteistyössä case -yrityksen kanssa. Projekti voidaan toteuttaa myös ulkomailla.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus
Osallistuminen messu- tai näyttelyprojektiin
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja(t)

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Messuprojekti

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.